Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - wojew��dztwo warmi��sko-mazurskie

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie