Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - wojew��dztwo ma��opolskie

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie