Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - wojew��dztwo lubuskie

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie