Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - wojew��dztwo ��wi��tokrzyskie

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie