Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - wojew��dztwo ��l��skie

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie