Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - wojew��dztwo ����dzkie

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie