Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat zduńskowolski

Powiat zduńskowolski – powiat w Polsce (województwo łódzkie), utworzony 1 stycznia 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Zduńska Wola ( Współrzędne stolicy powiatu 51°35′55″N|18°56′15″E) .

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
m. Zduńska Wola2543615Zduńska Wola – miasto i gmina w centralnej Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim. Położone jest na Wysoczyźnie Łaskiej, na obszarze prawie równinnym, nad rzeką Pichną, prawym dopływem Warty. Jest siedzibą gminy i powiatu, a także członkiem Związku Miast Polskich.Prawa miejskie otrzymała w 1825 r., jednak historia osadnictwa na terenach Zduńskiej Woli sięga XIV wieku. Od XIX wieku miasto prężnie rozwijało się jako ośrodek przemysłu włókienniczego, zaś w dwudziestoleciu międzywojennym – jako węzeł kolejowy będący częścią magistrali węglowej.Według danych statystycznych z 31 grudnia 2009, miasto liczyło 43 969 mieszkańców. Powierzchnia wynosi 24,58 km².Pokaż na mapach
gmina Zapolice814988Zapolice – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie sieradzkim.Siedziba gminy to Zapolice.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 4688 osób.Pokaż na mapach
gmina Zduńska Wola11111942Zduńska Wola – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie sieradzkim.Siedziba gminy to Zduńska Wola.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 11 162 osoby.Pokaż na mapach
gmina Szadek1527383Szadek (do 1870 gmina Starostwo-Szadek) – gmina miejsko-wiejska w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie sieradzkim.Siedziba gminy znajduje się w Szadku.Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwało 7331 osób.Pokaż na mapach