Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat wysokomazowiecki

Powiat wysokomazowiecki – powiat w Polsce (województwo podlaskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Wysokie Mazowieckie.Powiat wysokomazowiecki ma charakter typowo rolniczy. Większość mieszkańców stanowi ludność wiejska, utrzymująca się z pracy we własnych gospodarstwach.

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
m. Wysokie Mazowieckie159503Wysokie Mazowieckie (pierwotnie Wysokie, w zaborze rosyjskim Mazowieck) – miasto i gmina w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, na Nizinie Północnopodlaskiej, nad rzeką Brok (dopływ Bugu). Według danych z 30 czerwca 2012 r. miasto miało 9517 mieszkańców.Wbrew pozorom Wysokie znajduje się na Podlasiu, a Mazowsze zaczyna się ok. 10 km na zachód. W Wysokiem znajduje się Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita”.Pokaż na mapach
gmina Klukowo1244557Klukowo – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim.Siedzibą gminy jest Klukowo. Na terenie Gminy znajduje się 38 wsi o łącznej liczbie 4 893 mieszkańców.Pokaż na mapach
gmina Kobylin-Borzymy1193378Kobylin-Borzymy (do 1939 gmina Piszczaty; 1945-54 gmina Kobylin) - gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim.Siedziba gminy to Kobylin-Borzymy.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 3675 osób, a w 2010 już 3469 osób.Pokaż na mapach
gmina Kulesze Kościelne1153219Kulesze Kościelne – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim.Siedziba gminy to Kulesze Kościelne. W granicach gminy znajdują się 32 miejscowości wiejskie, każda o statusie sołectwa.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 3405 osób, a 2010 r. liczba ta wynosiła 3306 osób.Pokaż na mapach
gmina Nowe Piekuty1104090Nowe Piekuty (dawn. gmina Piekuty) – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim.Siedziba gminy to Nowe Piekuty.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 4060 osób, a w 2010 już 4039 osób.Pokaż na mapach
gmina Sokoły1565843Sokoły (do 1870 gmina Truskolasy) – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim.Siedziba gminy to Sokoły.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 5983 osoby, a w 2010 było to już 5819 osób.Pokaż na mapach
gmina Wysokie Mazowieckie1675377Wysokie Mazowieckie – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim.Siedziba gminy to Wysokie Mazowieckie.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 5318 osób, a w 2010 było już 5183 osoby.Pokaż na mapach
gmina Ciechanowiec2019063Ciechanowiec - gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim. Siedziba gminy to Ciechanowiec.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 9557 osób, a w 2010 – 9232 osoby.Gmina Ciechanowiec to jedno z najpiękniejszych i najciekawszych miejsc w regionie "zielonych płuc Polski". Leży 130 km od Warszawy, na trasie turystycznej do Białowieży. Jednym z atutów gminy Ciechanowiec jest rzeka Nurzec, której dolny ok. 8-kilometrowy odcinek znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Bugu i Nurca. Meandry i zakola wijące się wśród pól i lasów stanowią ostoję dla wielu cennych gatunków zwierząt żyjących nad wodą np. bobrów, wydr i różnych ptaków oraz doskonałą atrakcję turystyczną dla miłośników spływów kajakowych.Pokaż na mapach
gmina Czyżew1306550Czyżew (do 1948 gmina Dmochy-Glinki; 1973-2010 gmina Czyżew-Osada) – gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim.Siedziba gminy to Czyżew (do 2010 p.n. Czyżew-Osada).W 2007 roku gminę zamieszkiwały 6702 osoby , a w 2010 było 6539 osób.Pokaż na mapach
gmina Szepietowo1527213Szepietowo – gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckimW latach 1973-84 gmina nosiła nazwę Szepietowo-Stacja. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim.Siedzibą gminy jest Szepietowo.Gmina znajduje się w zachodniej części województwa podlaskiego.Szepietowo jest gminą rolniczą. Posiada korzystne położenie komunikacyjne.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 7522 osoby, a w 2010 było 7282 osoby.Pokaż na mapach