Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat wadowicki

Powiat wadowicki – powiat w Polsce (województwo małopolskie) z siedzibą w Wadowicach. Powiat został utworzony w ramach reformy administracyjnej z 1999.

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
gmina Brzeźnica6610093Brzeźnica – gmina wiejska, położona na południe od rzeki Wisły, w odległości 35 km od Oświęcimia, 28 km od Krakowa i 25 km od Wadowic. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim.Siedzibą gminy jest BrzeźnicaNa terenie 15 wsi gminy znajduje się 14 sołectw.Brzeźnica, Bęczyn, Brzezinka, Chrząstowice, Kopytówka, Kossowa, Łączany, Marcyporęba, Nowe Dwory, Paszkówka, Sosnowice, Tłuczań, Wyźrał.Miejscowość bez statusu sołectwa: Bachorowice.Pokaż na mapach
gmina Lanckorona406165Lanckorona – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim.Siedziba gminy to Lanckorona. Gmina położona jest w paśmie Pogórza Wielickiego, na pograniczu z Beskidem Średnim.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 5787 osób.Pokaż na mapach
gmina Mucharz374024Mucharz – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim.Siedziba gminy to Mucharz.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 3839 osób.Pokaż na mapach
gmina Spytkowice5010187Spytkowice – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim.Siedziba gminy to Spytkowice.Według danych z 31 marca 2011 gminę zamieszkiwały 10121 osoby.Pokaż na mapach
gmina Stryszów466819Stryszów – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim.Siedziba gminy to Stryszów.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 6700 osób.Pokaż na mapach
gmina Tomice427798Tomice – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim. Leży wzdłuż dolnego biegu rzeki Skawy. Siedzibą gminy są Tomice.Według danych z 31 grudnia 2008 r. gminę zamieszkiwały 7442 osoby.Pokaż na mapach
gmina Wieprz7512067Wieprz – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim.Siedziba gminy to Wieprz.Według danych z 2011 roku gminę zamieszkiwało 11 970 osób.Gmina położona jest w obrębie Pogórza Śląskiego, nad rzekami Wieprzówką i Frydrychówką, ograniczonego od północy Kotliną Oświęcimską. Rzeźba terenu jest falista, pagórkowata, przechodząca ku południu w wysoką, pagórkowatą. Północną część gminy zajmują głównie stawy, a wzdłuż rzek rozwinął się system taras rzecznych. Przez jej teren przebiega pieszy, letni szlak turystyczny z Głębowic przez Gierałtowiczki i Gierałtowice do Przybradza.Pokaż na mapach
gmina Andrychów10043848Andrychów – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim.Siedzibą władz gminy jest miasto Andrychów.Według danych z 31 grudnia 2012 gminę zamieszkiwały 43 894 osoby.Pokaż na mapach
gmina Kalwaria Zebrzydowska7519864Kalwaria Zebrzydowska – gmina miejsko-wiejska z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, w powiecie wadowickim, w województwie małopolskim. W latach 1975-1998 gmina należała do województwa bielskiego.Pokaż na mapach
gmina Wadowice11338118Wadowice - gmina miejsko-wiejska, położona nad rzeką Skawą, na terenie Pogórza Śląskiego (południowa część gminy leży w Beskidzie Andrychowskim), na skrzyżowaniu dróg: Cieszyn-Kraków i Sucha Beskidzka-Zator. Zajmuje obszar ok.113 km2. Liczba mieszkańców 37 455 (dane z 2006). Siedzibą władz gminy jest miasto Wadowice.Na terenie gminy znajduje się 16 sołectw we wsiach:Babica, Barwałd Dolny, Chocznia, Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny, Jaroszowice, Kaczyna, Klecza Dolna, Klecza Górna, Ponikiew, Ponikiew-Chobot, Roków, Stanisław Górny, Wysoka, Zawadka.We wsi Jaroszowice znajdują się dwa sołectwa: Jaroszowice i Jaroszowice Zbywaczówka.W 2013 na terenie gminy oddano do użytku prywatne, śmigłowcowe lądowisko TDJ S.A. Klecza.Pokaż na mapach