Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat w��odawski

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie