Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat włodawski

Powiat włodawski – powiat w Polsce (województwo lubelskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Włodawa. Powiat istniejący z przerwami w latach 1805-1975 i od 1999 r.W skład powiatu wchodzą: gminy miejskie: Włodawa gminy wiejskie: Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki miasta: Włodawa

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
m. Włodawa1813643Włodawa – miasto i gmina w północno-wschodniej części województwa lubelskiego, we wschodniej Polsce, w powiecie włodawskim; położone na obszarze Garbu Włodawskiego, nad Włodawką i Bugiem przy granicy z Białorusią. Włodawa leży na Południowym Podlasiu, Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim i Polesiu.W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa chełmskiego.Według danych z 1 stycznia 2013 miasto miało 13 719 mieszkańców.Od 1 stycznia 1973 do 15 lipca 1992 w skład Włodawy wchodził Orchówek (miasto od 1506 do XVIII wieku i ponownie w latach 1775-1869, obecnie wieś w gminie Włodawa).Pokaż na mapach
gmina Hanna1393047Hanna – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bialskopodlaskim.W obrębie gminy znajdują się wsie: Hanna (siedziba gminy), Dańce, Dołhobrody, Holeszów, Holeszów PGR, Janówka, Konstantyn, Kuzawka, Lack, Nowy Holeszów, Pawluki oraz Zaświatycze.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 3387 osób.Pokaż na mapach
gmina Hańsk1763830Hańsk – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie chełmskim.Siedziba gminy to Hańsk Pierwszy (od 30 grudnia 1999 do ?? pod nazwą Hańsk).Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 3932 osoby.Pokaż na mapach
gmina Stary Brus1322149Stary Brus (dawn. gmina Wołoskowola) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie chełmskim.Siedziba gminy to Stary Brus.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 2244 osoby.Pokaż na mapach
gmina Urszulin1724112Urszulin (do 1954 gmina Wola Wereszczyńska) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie chełmskim.Siedziba gminy to Urszulin.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 4062 osoby.Pokaż na mapach
gmina Włodawa2456040Włodawa – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie chełmskim.Siedziba gminy to Włodawa (dawniej Szuminka ).Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 5984 osoby.Za Królestwa Polskiego gmina należała do powiatu włodawskiego w guberni siedleckiej. 13 stycznia 1870 do gminy przyłączono pozbawiony praw miejskich Orchówek.Pokaż na mapach
gmina Wola Uhruska1544017Wola Uhruska (do 1954 gmina Sobibór) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie chełmskim.Siedziba gminy to Wola Uhruska.Według danych z 30 czerwca 2004gminę zamieszkiwały 4223 osoby.Pokaż na mapach
gmina Wyryki2202729Wyryki – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie chełmskim.Siedziba gminy to Wyryki (do 30 grudnia 1999 pod nazwą Wyryki-Połód).1 stycznia 2008 gminę zamieszkiwało 2761 osób (dane GUS).Gmina Wyryki jest najrzadziej zaludnioną gminą województwa lubelskiego (tylko 13 osób/km²).Pokaż na mapach