Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat włocławski

Powiat włocławski – powiat w Polsce (we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Włocławek. Największym miastem jest Brześć Kujawski.W skład powiatu wchodzą: gminy miejskie: Kowal gminy miejsko-wiejskie: Brześć Kujawski, Chodecz, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski, Lubraniec gminy wiejskie: Baruchowo, Boniewo, Choceń, Fabianki, Kowal, Lubanie, Włocławek miasta: Kowal, Brześć Kujawski, Chodecz, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski, Lubraniec

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
m. Kowal53538Kowal – miasto i gmina w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa włocławskiego.Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.Według danych z 30 czerwca 2004 miasto miało 3478 mieszkańców. Sąsiednie gminy KowalObok miejscowości przepływa niewielka rzeka Rakutówka, dopływ Lubienki.Pokaż na mapach
gmina Baruchowo1073559Baruchowo – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie włocławskim.Siedziba gminy to Baruchowo (za II RP i w PRL Kłótno).Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 3598 osób.Pokaż na mapach
gmina Boniewo783508Boniewo (dawn. gmina Pyszkowo) – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie włocławskim.Siedziba gminy to Boniewo.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 3582 osoby.Pokaż na mapach
gmina Choceń1008073Choceń – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie włocławskim.Siedzibą gminy jest Choceń.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 7978 osób.Pokaż na mapach
gmina Fabianki769687Fabianki (do 30 sierpnia 1979 gmina Szpetal Górny) – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie włocławskim. Siedziba gminy to Fabianki.Na uwagę zasługuje specyficzne położenie administracyjne gminy. Jest ona eksklawą powiatu włocławskiego, tzn. nie posiada lądowej granicy z resztą powiatu. Od północy graniczy z czterema gminami powiatu lipnowskiego a od południa z Włocławkiem, stanowiącym odrębny powiat. Kolejną ciekawostką jest posiadanie przez gminę Fabianki własnej eksklawy. Jest nią sołectwo Lisek, położone około 2 km w linii prostej od granicy gminy i otoczone całkowicie sołectwami gmin Lipno i Bobrowniki (inaczej enklawa na terenie powiatu lipnowskiego). Tak więc wieś Lisek jest eksklawą eksklawy - bardzo rzadkie zjawisko nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Genezę powyższej sytuacji stanowi wyłączenie z gminy Fabianki sołectwa Rachcin, co nastąpiło po 1982 roku. Wcześniej wieś ta była w granicach gminy Szpetal Górny (przekształconej na gm. Fabianki w 1979 r.), a świadectwem powiązań wsi Rachcin z gminą Fabianki jest przynależność tej miejscowości początkowo do parafii rzymskokatolickiej w Szpetalu (od XIV w. do 1818 r.), a od 1818 r. - w Chełmicy Dużej.Dziś w skład gminy wchodzi 16 sołectw: Bogucin, Chełmica Duża, Chełmica Mała, Chełmica-Cukrownia, Cyprianka, Fabianki, Krępiny, Kulin, Lisek, Nasiegniewo, Skórzno, Szpetal Górny, Świątkowizna, Wilczeniec Fabiański, Witoszyn Nowy, Witoszyn StaryWedług danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 8469 osób.Pokaż na mapach
gmina Kowal1153963Kowal – gmina gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie włocławskim.Siedziba gminy to Kowal.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 4151 osób.Pokaż na mapach
gmina Lubanie694646Lubanie – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie włocławskim.Siedziba gminy to Lubanie.Gmina Lubanie położona jest w północno-zachodniej części Kujaw i Pomorza. Od północy i zachodu gmina graniczy z gminami powiatu aleksandrowskiego, od południa z miastem Włocławek i gminą Brześć Kujawski, natomiast wschodnia, naturalna granica jest oznaczony przez Wisłę. Gminę przecinają ważne arterie komunikacyjne. Najważniejsze z nich to: droga krajowa nr 91 i połączenia kolejowe. Gmina zajmuje powierzchnię 6930 ha, z czego 4843 ha jest poświęconych do gruntów rolnych, zaś 1433 ha zajmują lasy i grunty leśne.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 4692 osoby.Pokaż na mapach
gmina Włocławek2206927Włocławek – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie włocławskim.Siedziba gminy to Włocławek.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 6371 osób.Na terenie gminy funkcjonuje lotnisko Włocławek-Kruszyn.Pokaż na mapach
gmina Brześć Kujawski15111598Brześć Kujawski (do 1954 gmina Wieniec i gmina Falborz) – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie włocławskim.Siedziba władz gminy to miasto Brześć Kujawski.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 11 112 osoby.Pokaż na mapach
gmina Chodecz1226206Chodecz (do 1870 gmina Kamienna) – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie włocławskim.Siedziba gminy to Chodecz.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 6434 osoby.Pokaż na mapach
gmina Izbica Kujawska1327873Izbica Kujawska (do 1954 gmina Izbica) - gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie włocławskim. Do 1975 roku gmina wchodziła w skład województwa poznańskiego (powiat kolski).Siedziba gminy to Izbica Kujawska. Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 8 056 osób.Pokaż na mapach
gmina Lubień Kujawski1517538Lubień Kujawski (do 1954 gmina Lubień) – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie włocławskim.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 7603 osoby.Pokaż na mapach
gmina Lubraniec1489804Lubraniec (do 1954 gmina Piaski) – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie włocławskim.Siedzibą gminy jest Lubraniec.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 10 089 osób.Pokaż na mapach