Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat toruński

Powiat toruński - powiat w Polsce (województwo kujawsko-pomorskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Siedzibą powiatu jest miasto Toruń, który jako miasto na prawach powiatu nie wchodzi w jego skład.Największe rzeki to Wisła oraz jej prawy dopływ Drwęca. Przez powiat przebiega planowana trasa autostrady A1, a także droga krajowa nr 1 Gdańsk-Katowice.W skład powiatu wchodzą: gminy miejskie: Chełmża gminy wiejskie: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka miasta: Chełmża

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
m. Chełmża714967Chełmża (pol. do 1251 r. Łoza, niem. Culmsee) – miasto i gmina w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim na brzegu Jeziora Chełmżyńskiego. Według danych z 30 czerwca 2010 miasto miało 15 138 mieszkańców.W latach powojennych miasto kojarzone było głównie z Cukrownią "Chełmża".Pokaż na mapach
gmina Chełmża1809682Chełmża – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie toruńskim.Siedziba gminy mieści się w Chełmży.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 9410 osób.Pokaż na mapach
gmina Czernikowo1708952Czernikowo (do 1929 gmina Obrowo) – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim, pomiędzy Kotliną Włocławską a Pojezierzem Dobrzyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie włocławskim.Siedzibą gminy jest Czernikowo.Według danych z 2011 gminę zamieszkiwało 8880 osób.Pokaż na mapach
gmina Lubicz10619069Lubicz (do 1954 gmina Grębocin + gmina Złotoria) – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie toruńskim.Siedzibą gminy jest Lubicz Dolny.Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwało 17 543 osób.Pokaż na mapach
gmina Łubianka846610Łubianka – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie toruńskim.Siedziba gminy to Łubianka.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 5683 osoby.Pokaż na mapach
gmina Łysomice1279418Łysomice (do 1954 gmina Lulkowo + gmina Turzno) – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie toruńskim.Siedziba gminy to Łysomice.Według danych z października 2009 r. gminę zamieszkiwało 8847 osób.Pokaż na mapach
gmina Obrowo16214205Obrowo (do 1868 gmina Osiek nad Wisłą; 1929-54 gmina Czernikowo, 1973 gmina Dobrzejewice) – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie toruńskim.Siedziba gminy to Obrowo.Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwało 10 597 osób.Pokaż na mapach
gmina Wielka Nieszawka2164897Wielka Nieszawka (do 1954 gmina Podgórz) - gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie toruńskim.Siedzibą gminy jest Wielka Nieszawka.Według danych z 31.12.2012 r. gmina ma powierzchnię 216,22 km² i zamieszkuję ją 4813 osób.Pokaż na mapach
gmina Zławieś Wielka17813172Zławieś Wielka (do 1954 gmina Rzęczkowo + gmina Smolno) – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie toruńskim.Geograficznie gmina leży pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą i oddziela oba miasta od siebie.Siedziba gminy to Zławieś Wielka.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 11 022 osoby.Pokaż na mapach