Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat tarnowski

Powiat tarnowski – powiat w Polsce (województwo małopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Tarnów.W skład powiatu wchodzą: gminy miejsko-wiejskie: Ciężkowice, Radłów, Ryglice, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno gminy wiejskie: Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice miasta: Ciężkowice, Radłów, Ryglice, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno↑

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
gmina Gromnik708770Gromnik – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.Siedziba gminy to Gromnik.Pokaż na mapach
gmina Lisia Góra10514762Lisia Góra – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.Siedziba gminy to Lisia Góra.Pokaż na mapach
gmina Pleśna8311938Pleśna – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.Siedziba gminy to Pleśna.Pokaż na mapach
gmina Rzepiennik Strzyżewski716811Rzepiennik Strzyżewski leży w południowo-wschodniej części województwa małopolskiwgo w powiecie tarnowskim pomiędzy rzekami Ropą i Białą, w dolinie rzek Rzepianka (Rzepiennik) i Olszynka. Tworzą ją wsie: Olszyny, Rzepiennik Biskupi, Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Suchy, Kołkówka i Turza. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.Obszar gminy rozciąga się na pograniczu Pogórza Ciężkowickiego. Jest to teren wyżynny, ukształtowany przez ciągi wzniesień o wysokości bezwzględnej 300 – 500 m i wysokości względnej od 100 do 300 m. Wzniesienia rozdzielone są dolinami potoków Rzepianka i Olszynka oraz licznymi ich dopływami – potokami. Część gminy znajduje się w granicach dwóch parków krajobrazowych: Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.Pokaż na mapach
gmina Skrzyszów8613928Skrzyszów (dawn. gmina Gumniska) – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.Siedziba gminy to Skrzyszów.Według danych z 31 grudnia 2008 gminę zamieszkiwały 13 351 osoby.Pokaż na mapach
gmina Szerzyny828022Szerzyny – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim, natomiast w latach 1999–2002 należała do powiatu jasielskiego w województwie podkarpackim.Siedziba władz gminy to Szerzyny.Według danych z 31 grudnia 2008 gminę zamieszkiwały 8138 osoby.Pokaż na mapach
gmina Tarnów8325052Tarnów – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.Według danych z 30 czerwca 2012 gminę zamieszkiwało 24 844 osób.Pokaż na mapach
gmina Wierzchosławice7510674Wierzchosławice – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.Siedziba gminy to Wierzchosławice.Według danych z 31 grudnia 2008 gminę zamieszkiwało 10 566 osób.Pokaż na mapach
gmina Wietrzychowice484034Wietrzychowice – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.Siedziba gminy to Wietrzychowice.Według danych z 31 grudnia 2008 gminę zamieszkiwało 4153 osób.Pokaż na mapach
gmina Ciężkowice10311277Ciężkowice – – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.Siedziba gminy to Ciężkowice.Pokaż na mapach
gmina Radłów869804Radłów – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.Siedziba gminy to Radłów.Pokaż na mapach
gmina Ryglice11711753Ryglice – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.Siedziba gminy to Ryglice.Południowa część gminy Ryglice leży na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.Pokaż na mapach
gmina Tuchów10018149Tuchów – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.Siedziba gminy to Tuchów.Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwało 17 755 osób.Pokaż na mapach
gmina Wojnicz7913312Wojnicz – to gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.Siedziba gminy to Wojnicz.Według danych z 31 grudnia 2008 gminę zamieszkiwało 13 156 osób.Pokaż na mapach
gmina Zakliczyn12212405Zakliczyn – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Położona jest w strefie Pogórza Karpackiego (na pograniczu Pogórza Wiśnickiego, Rożnowskiego i Ciężkowickiego, rozdzielonych rozległą doliną środkowego biegu Dunajca).Siedziba gminy to Zakliczyn.Według danych z 31 grudnia 2008 gminę zamieszkiwało 12 268 osób.Największą liczbę mieszkańców posiada miasto Zakliczyn, zaś najmniejszą wieś Jamna.Pokaż na mapach
gmina Żabno10218984Żabno – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.Siedziba gminy to Żabno.Pokaż na mapach