Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat szydłowiecki

Powiat szydłowiecki – polski powiat znajdujący się w województwie mazowieckim, reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Szydłowiec.Od północy graniczy z powiatem przysuskim i radomskim, od wschodu z powiatem starachowickim, od zachodu z powiatem koneckim, a od południa z powiatem skarżyskim. Południową, zachodnią i częściowo wschodnią granicę powiatu szydłowieckiego stanowi granica województwa mazowieckiego z województwem świętokrzyskim.Gospodarkę tworzy głównie rolnictwo, następnie przemysł i handel. Liczne chronione tereny leśne na południu powiatu są znaczącym atutem, podobnie zabytki architektury i techniki które czynią turystykę elementem gospodarki, szczególnie w gminie Szydłowiec i Chlewiska.

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
gmina Chlewiska1246092Chlewiska – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie szydłowieckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie radomskim.Siedziba gminy to Chlewiska.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 6244 osoby.Pokaż na mapach
gmina Jastrząb555216Jastrząb (do 1954 gmina Rogów) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie szydłowieckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie radomskim.Siedziba gminy to Jastrząb.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 5059 osób.Pokaż na mapach
gmina Mirów533886Mirów (1870-1954 gm. Rogów) – gm. wiejska w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim. Sąsiaduje z gm.: Jastrząb, Mirzec, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec i Wierzbica. Siedzibą władz jest Mirów. Według danych z 31 XII 2011 g. M. zamieszkiwało 3894 osób.W Król. Polskim gm. należała do pow. radomskiego w gub. radomskiej. 13 I 1870 do gm. przyłączono pozbawiony praw miejskich Jastrząb, po czym przemianowano ją na gm. Rogów. W kolejnych podziałach administracyjnych okolice Mirowa pozostawały niezmienione. W 1975-'98 wchodziła w skład woj. radomskiego.Pokaż na mapach
gmina Orońsko825968Orońsko (dawn. gmina Orońsk) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie szydłowieckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie radomskim.Siedziba gminy to Orońsko.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 5723 osoby.Pokaż na mapach
gmina Szydłowiec13819268Szydłowiec - gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie szydłowieckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie radomskim.Siedziba gminy to Szydłowiec.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 19 390 osób.Pokaż na mapach