Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat sulęciński

Powiat sulęciński – powiat w Polsce (województwo lubuskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Sulęcin. Powiat położony jest w następujących regionach fizycznogeograficznych: Kotlina Gorzowska, Pojezierze Łagowskie i Równina Torzymska. W gminie Słońsk znajdują się Park Narodowy Ujście Warty i Park Krajobrazowy Ujście Warty.W skład powiatu wchodzą: gminy miejsko-wiejskie: Lubniewice, Sulęcin, Torzym gminy wiejskie: Krzeszyce, Słońsk miasta: Lubniewice, Sulęcin, TorzymWedług danych z 1 stycznia 2011 r. powierzchnia powiatu wynosiła 1177,80 km².

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
gmina Krzeszyce1944707Krzeszyce – gmina wiejska w województwie lubuskim, w powiecie sulęcińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie gorzowskim.Siedziba gminy to Krzeszyce.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 4501 osób.Pokaż na mapach
gmina Słońsk1594803Słońsk – gmina wiejska w województwie lubuskim, w powiecie sulęcińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie gorzowskim.Siedziba gminy to Słońsk.Według danych z 28 lutego 2010 gminę zamieszkiwało 4958 osób.Pokaż na mapach
gmina Lubniewice1303154Lubniewice – gmina miejsko-wiejska w województwie lubuskim, w powiecie sulęcińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie gorzowskim.Siedziba gminy to Lubniewice.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 3032 osoby.Pokaż na mapach
gmina Sulęcin32016131Sulęcin (początkowo gmina Cielęcin) – gmina miejsko-wiejska w województwie lubuskim, w powiecie sulęcińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie gorzowskim.Siedziba gminy to Sulęcin.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 16 288 osób.Pokaż na mapach
gmina Torzym3756973Torzym – gmina miejsko-wiejska w województwie lubuskim, w powiecie sulęcińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zielonogórskim.Siedziba gminy to Torzym. Gmina składa się z 21 sołectw. Na terenie gminy dominuje zabudowa indywidualna, częściowo występuje zabudowa zwarta typu osiedlowego.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 6798 osób.Pokaż na mapach