Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat skierniewicki

Powiat skierniewicki – powiat w Polsce (w północno-wschodniej części województwa łódzkiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Skierniewice. Same Skierniewice nie są jednak częścią tego powiatu, gdyż jest to miasto na prawach powiatu, tj. stanowi osobny powiat samo w sobie.W skład powiatu wchodzą gminy wiejskie: Bolimów, Głuchów, Godzianów, Kowiesy, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia.

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
gmina Bolimów1124044Bolimów – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie skierniewickim.Siedziba gminy to Bolimów.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 4035 osób.Pokaż na mapach
gmina Głuchów1115910Głuchów – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie skierniewickim.Siedziba gminy to Głuchów.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 6052 osoby.Pokaż na mapach
gmina Godzianów442613Godzianów – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie skierniewickim.Siedziba gminy to Godzianów.Według danych z 30 czerwca 2013 gminę zamieszkiwało 2615 osób.Pokaż na mapach
gmina Kowiesy863012Kowiesy – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie skierniewickim.Siedziba gminy to Kowiesy.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 3061 osób.Pokaż na mapach
gmina Lipce Reymontowskie433289Lipce Reymontowskie (do końca 1983 gmina Lipce) - gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim.Siedziba gminy to Lipce Reymontowskie.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 3359 osób.Pokaż na mapach
gmina Maków816053Maków – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie skierniewickim.Siedziba gminy to Maków.Według danych z 2010 gminę w roku 2008 zamieszkiwały 6013 osoby, a w 2009 roku zamieszkiwały ją 5972 osoby.Pokaż na mapach
gmina Nowy Kawęczyn1043354Nowy Kawęczyn (do 1953 gmina Doleck; 1953-54 gmina Kawęczyn Nowy) – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie skierniewickim.Siedziba gminy to Nowy Kawęczyn.Na terenie gminy znajdują się 22 sołectwa.Według danych z 31 grudnia 2010, gminę zamieszkiwały 3318 osób.Pokaż na mapach
gmina Skierniewice1317305Skierniewice (dawn. gmina Dębowa Góra + gmina Skierniewka) - gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie skierniewickim.Siedziba gminy to Skierniewice.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 6750 osób.Pokaż na mapach
gmina Słupia412712Słupia – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie skierniewickim.Siedziba gminy to Słupia.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 2672 osoby.Pokaż na mapach