Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat rzeszowski

Powiat rzeszowski – powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Rzeszów. Powiat ten wchodzi w skład obszaru metropolitarnego miasta Rzeszowa.

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
m. Dynów256186Dynów wymowa (dawniej Denow) – miasto i gmina miejska w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, nad Sanem, Pogórze Dynowskie. Przed 1945 rokiem Dynów należał do województwa lwowskiego, po zakończeniu II wojny światowej miasto weszło w skład nowo utworzonego województwa rzeszowskiego. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa przemyskiego.Według danych z 30 czerwca 2004 miasto miało 6030 mieszkańców.Pokaż na mapach
gmina Chmielnik536762Chmielnik (do końca 1997 gmina Chmielnik Rzeszowski) – – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie rzeszowskim.Siedziba gminy to Chmielnik.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 6354 osoby.Pokaż na mapach
gmina Dynów1187034Dynów – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie przemyskim. Należy do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.Gmina zajmuje 9,75% powierzchni powiatu rzeszowskiego.W gminie mieszka 4,18% mieszkańców powiatu rzeszowskiego.Siedziba gminy to Dynów.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 7236 osób.Pokaż na mapach
gmina Hyżne516968Hyżne – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie rzeszowskim.Siedziba gminy to Hyżne.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 6792 osoby.Pokaż na mapach
gmina Kamień746947Kamień – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie rzeszowskim.Siedziba gminy to Kamień.Pokaż na mapach
gmina Krasne3910659Krasne – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie rzeszowskim.Siedziba gminy to Krasne.W gminie charakterystyczne są nazwiska Głuchoniemców, takie jak Wisz (Weiss), Szajnar, Wojnar, Kluz (Klose), Weber, Szubart, Hipniar, Bar, Rajzer, Rejman, Welc, Pelc i podobne.W Gminie znajduje się IV ligowy Klub Sportowy "Crasnovia Krasne" .Pokaż na mapach
gmina Lubenia556504Lubenia – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie rzeszowskim.Siedziba gminy to Lubenia.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 6433 osoby.Pokaż na mapach
gmina Świlcza11216192Świlcza – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie rzeszowskim.Siedziba gminy to Świlcza.Pokaż na mapach
gmina Trzebownisko9020565Trzebownisko – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie rzeszowskim.Siedziba gminy to Trzebownisko.Na terenie gminy funkcjonuje port lotniczy Rzeszów-Jasionka oraz lotnisko.Pokaż na mapach
gmina Błażowa11310834Błażowa – gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie rzeszowskim.Siedziba gminy to Błażowa.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 10 638 osób.Pokaż na mapach
gmina Boguchwała8919459Boguchwała – – gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie rzeszowskim.Siedziba gminy to Boguchwała.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 20 795 osób.Pokaż na mapach
gmina Głogów Małopolski14519223Głogów Małopolski (dawn. gmina Głogów) – gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie rzeszowskim.Siedziba gminy to Głogów Małopolski.Według danych z 30 czerwca 2007 gminę zamieszkiwało 18 324 osób.Pokaż na mapach
gmina Sokołów Małopolski13417038Sokołów Małopolski – gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie rzeszowskim.Siedziba władz gminy to Sokołów Małopolski.Według danych z 31 grudnia 2011 gminę zamieszkiwało 16 951 osób.Gmina posiada dobrze rozbudowaną sieć połączeń autobusowych w ramach linii krajowych, jak i zagranicznych. Teren gminy leży na obszarze dawnej Puszczy Sandomierskiej a najbardziej wartościowe fragmenty tego kompleksu leśnego zostały objęte ochroną krajoznawczą tworząc Sokołowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu. Usytuowana jest w widłach Wisły i Sanu, na Płaskowyżu Kolbuszowskim, w tzw. Niecce Sokołowskiej. Ziemia sokołowska znajduje się w zlewni rzek: Turki, Trzebośnicy i Świerkowca. Na jej północy przeważają piaski, na południu gliny, zaś w dolinach rzek - utwory aluwialne pyłowo-piaszczyste. Gmina jest bogata w kompleksy leśne dawnej Puszczy Sandomierskiej. Lasy iglaste zajmują ok. 23 % powierzchni gminy. Obfitują w bogate runo leśne i faunę. Sokołowszczyzna posiada łagodny klimat z niewielką ilością opadów; pozostaje pod wpływem powietrza kontynentalnego.Pokaż na mapach
gmina Tyczyn5911464Tyczyn jest gminą miejsko-wiejską w południowo-wschodniej Polsce w województwie podkarpackim w powiecie rzeszowskim.Siedziba gminy to Tyczyn.Gmina Tyczyn znajduje się w centralnej części województwa podkarpackiego – odległość siedziby gminy od Rzeszowa wynosi 7 km, od Dynowa – 30 km (drogą krajową Rzeszów – Dynów), od siedzib gmin Doliny Strugu: od Chmielnika Rzeszowskiego – 7 km, od Błażowej – 16 km i od Hyżnego – 7 km. Jako jednostka administracyjna graniczy: od północy z wojewódzkim Rzeszowem, na małym odcinku od zachodu (wzdłuż Wisłoka) z gminą Boguchwała, od zachodu i północy z gminą Lubenia, od południa z gminami Błażowa i Hyżne, a od wschodu z gminą Chmielnik.Pokaż na mapach