Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat radzyński

Powiat radzyński – powiat we wschodniej Polsce, województwie lubelskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Radzyń Podlaski.W skład powiatu wchodzą: gminy miejskie: Radzyń Podlaski gminy wiejskie: Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan Majorat, Wohyń miasta: Radzyń PodlaskiWedług danych z 31 grudnia 2009 roku powiat miał 60 866 mieszkańców.Według danych z 1 stycznia 2010 powierzchnia powiatu wynosiła 965,06 km².

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
m. Radzyń Podlaski1916188Radzyń Podlaski – miasto i gmina w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim.Według danych z 31 grudnia 2012 r. miasto miało 17 551 mieszkańców.Historycznie położony jest w Małopolsce, w ziemi łukowskiej, od XIX wieku tereny te określa się również mianem Podlasia Południowego.W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa bialskopodlaskiego.Pokaż na mapach
gmina Borki1126117Borki – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie lubelskim. Gmina Borki jest jedyną gminą powiatu radzyńskiego, która w latach 1975–1998 nie należała do województwa bialskopodlaskiego.Siedzibą gminy są Borki.Pokaż na mapach
gmina Czemierniki1074522Czemierniki – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim. W latach 1975-1998 gmina należała do województwa bialskopodlaskiego.Siedziba gminy to Czemierniki.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 4677 osób.Za Królestwa Polskiego gmina należała do powiatu lubartowskiego w guberni lubelskiej. 13 stycznia 1870 do gminy przyłączono pozbawione praw miejskich Czemierniki.Pokaż na mapach
gmina Kąkolewnica1488372Kąkolewnica (1973-2010 gmina Kąkolewnica Wschodnia) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bialskopodlaskim.Siedziba gminy to Kąkolewnica (do 2010 Kąkolewnica Wschodnia).Zobacz też: Mały Katyń – Uroczysko Baran – miejsce zbrodni dokonanej przez NKWD.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 8529 osób.Pokaż na mapach
gmina Komarówka Podlaska1384493Komarówka Podlaska (do 1929 gmina Przegaliny) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bialskopodlaskim.Siedziba gminy to Komarówka Podlaska.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 4763 osoby.Pokaż na mapach
gmina Radzyń Podlaski1558049Radzyń Podlaski (do 1954 gmina Biała) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bialskopodlaskim.Siedziba gminy to Radzyń Podlaski.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 8053 osoby.Pokaż na mapach
gmina Ulan-Majorat1086126Ulan-Majorat (dawn. gmina Ulan) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bialskopodlaskim.Siedziba gminy to Ulan-Majorat (dawniej przejściowo Stok).Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 6102 osoby.Pokaż na mapach
gmina Wohyń1787003Wohyń (do 1921 gmina Lisia Wólka) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bialskopodlaskim. Dawna gmina w Wielkim Księstwie Litewskim na granicy z Koroną.Siedziba gminy to Wohyń.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 7335 osób.Pokaż na mapach