Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat puławski

Powiat puławski – powiat w Polsce (województwo lubelskie), odtworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Puławy.

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
m. Puławy5049100Puławy (jid. פּילעװ, Pilew) – miasto w zachodniej części województwa lubelskiego w pobliżu granicy województwa mazowieckiego, położone nad Wisłą, na skraju Małopolskiego Przełomu Wisły. Ośrodek przemysłowy (przemysł chemiczny, budowlany, farmaceutyczny, itp.), naukowy (5 instytutów naukowo-badawczych, szkolnictwo wyższe), turystyczno-kulturalny: będące częścią trójkąta turystycznego Puławy - Kazimierz Dolny - Nałęczów, ponadto ośrodek: muzealnictwa (pierwsze muzeum na Ziemiach Polskich, a zarazem najstarsze muzeum w Europie Środkowej), węzeł komunikacyjny (port rzeczny, 2 przeprawy mostowe, główne szlaki komunikacji drogowej i kolejowej). Według danych statystycznych z 31 marca 2013, miasto liczyło 49 323 mieszkańców.Pokaż na mapach
gmina Baranów854061Baranów (do 1933 gmina Wola Czołnowska; 1933-54 gmina Baranów nad Wieprzem) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie puławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.Siedziba władz gminy to Baranów.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 4241 osób.Pokaż na mapach
gmina Janowiec793656Janowiec (do 1954 gmina Oblasy) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie puławskim, z siedzibą w Janowcu. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 3611 osób.Podczas powodzi w czerwcu 2010 wezbrane wody Wisły przerwały wał przeciwpowodziowy. W wyniku tego zdarzenia zalane zostały miejscowości Janowice i Brześce oraz niżej położona część Janowca.Pokaż na mapach
gmina Końskowola909016Końskowola znajduje się województwie lubelskim, powiecie puławskim. Jest gminą wiejską. Siedzibą gminy jest Końskowola.Według danych z 31 marca 2011 gminę zamieszkiwało 9073 osób. Ma 89,63 km², a gęstość zaludnienia wynosi 101 mieszk./km². Graniczy z następującymi gminami: gminą miejską Puławy oraz z gminami: Żyrzyn, Kurów, Wąwolnica i Kazimierz Dolny. Głównym dochodem gminy jest rolnictwo, w tym sprzedaż róż do Polski i poza granice kraju.Pokaż na mapach
gmina Kurów1017840Kurów – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie puławskim. Przebiegają przez nią m.in. drogi krajowe S12 i S17. Sąsiaduje z następującymi gminami: Żyrzyn, Abramów, Markuszów, Nałęczów, Wąwolnica i Końskowola. Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 7906 osób. Siedzibą gminy jest Kurów, który ma 2800 mieszkańców.Pokaż na mapach
gmina Markuszów403061Markuszów – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie puławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.Siedziba gminy to Markuszów.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 3021 osób.Pokaż na mapach
gmina Puławy16211879Puławy – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie puławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.Siedziba gminy to Puławy.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 11 157 osób.Pokaż na mapach
gmina Wąwolnica634827Wąwolnica (do 1929 gmina Drzewce) – gmina wiejska w powiecie puławskim (województwo lubelskie) na Płaskowyżu Nałęczowskim. Siedzibą gminy jest Wąwolnica.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 4998 osób. Sąsiaduje z następującymi gminami: Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Nałęczów, Wojciechów, Poniatowa, Karczmiska. Przez gminę Wąwolnica płynie rzeka Bystra oraz przebiega szlak kolejowy. W latach 1975-1998 gmina położona była w starym woj. lubelskim.Pokaż na mapach
gmina Żyrzyn1296570Żyrzyn – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie puławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.Siedziba gminy to Żyrzyn.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 6599 osób.Pokaż na mapach
gmina Kazimierz Dolny726919Kazimierz Dolny – gmina miejsko-wiejska w województwie lubelskim, w powiecie puławskim. Część trójkąta turystycznego: Puławy - Kazimierz Dolny - Nałęczów. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.Siedziba władz gminy to miasto Kazimierz Dolny.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 7060 osób.Pokaż na mapach
gmina Nałęczów639277Nałęczów – to gmina miejsko-wiejska w województwie lubelskim, w powiecie puławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.Siedziba gminy to Nałęczów.Według danych z 30 czerwca 2010 gminę zamieszkiwało 9499 osób.Gmina Nałęczów jest najmniejszą terytorialnie gminą miejsko-wiejską województwa lubelskiego.Pokaż na mapach