Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat poddębicki

Powiat poddębicki – powiat w Polsce (województwo łódzkie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Poddębice.

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
gmina Dalików1153859Dalików – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie sieradzkim.Siedziba gminy to Dalików.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 3708 osób.Pokaż na mapach
gmina Pęczniew1283522Pęczniew – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie sieradzkim.Siedziba gminy to Pęczniew.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 3733 osoby.Pokaż na mapach
gmina Wartkowice1406282Wartkowice (do 1954 gmina Gostków) – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie sieradzkim.Siedziba gminy to Wartkowice.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 6435 osób.Pokaż na mapach
gmina Zadzim1445056Zadzim – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie sieradzkim.Największą miejscowością pod względem liczby ludności jest Zadzim liczący 238 osób. Większe wsie liczące powyżej 200 osób to : Zygry, Pałki, Otok, Rzechta Drużbińska, Jeżew i Wola Zalewska. Najmniej liczne jest Skęczno z 73 mieszkańcami. Pod względem powierzchni największe są sołectwa Zygry 992 ha, Pałki 859 ha, Otok 759 ha i Ralewice 696 ha. Dużo poniżej średniej – 427 ha, zajmują niespełna 200 hektarowe wsie Piotrów i Stefanów. Siedziba gminy to Zadzim.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 5416 osób.Według danych z 30 grudnia 2009 roku gminę zamieszkiwało już 5221 osób.Pokaż na mapach
gmina Poddębice22515914Poddębice (do 1868 gmina Bałdrzychów) – gmina miejsko-wiejska w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie sieradzkim.Siedziba gminy to Poddębice.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 15 994 osoby.Za Królestwa Polskiego gmina należała do powiatu łęczyckiego w guberni kaliskiej. 31 maja 1870 do gminy przyłączono pozbawione praw miejskich Poddębice (od 1934 znów miasto).Pokaż na mapach
gmina Uniejów1297238Uniejów (do 1954 gmina Orzeszków) – gmina miejsko-wiejska w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie konińskim.Siedziba gminy to Uniejów.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 7309 osób.Pokaż na mapach