Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat p��o��ski

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie