Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat płocki

Powiat płocki − powiat w Polsce (w zachodniej części województwa mazowieckiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Płock.W skład powiatu wchodzą: gminy miejsko-wiejskie: Drobin, Gąbin, Wyszogród gminy wiejskie: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Łąck, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słubice, Słupno, Stara Biała, Staroźreby

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
gmina Bielsk1259121Bielsk (do 1948 gmina Kleniewo) - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie płockim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim.Siedziba gminy to Bielsk.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 8920 osób.Pokaż na mapach
gmina Bodzanów1368416Bodzanów (do 1946 gmina Mąkolin) - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie płockim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim.Siedziba gminy to Bodzanów.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 8394 osoby.Pokaż na mapach
gmina Brudzeń Duży1598209Brudzeń Duży (dawn. gmina Brudzeń) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie płockim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim.Siedziba gminy to Brudzeń Duży.Według danych PKW przed wyborami 21 listopada 2010 roku gminę zamieszkiwały 8014 osoby.Pokaż na mapach
gmina Bulkowo1175837Bulkowo (dawn. gmina Łubki) - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie płockim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim.Siedziba gminy to Bulkowo.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 5983 osoby.Pokaż na mapach
gmina Łąck945321Łąck – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie płockim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim.Siedziba gminy to Łąck.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 4877 osób.Pokaż na mapach
gmina Mała Wieś1096236Mała Wieś (do 1948 gmina Święcice) - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie płockim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim.Siedziba gminy to Mała Wieś.Pokaż na mapach
gmina Nowy Duninów1463996Nowy Duninów (do 1954 gmina Duninów) - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie płockim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim.Siedziba gminy to Nowy Duninów.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 3899 osób.Pokaż na mapach
gmina Radzanowo1048252Radzanowo (dawn. gmina Rogozino) - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie płockim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim.Siedziba gminy to Radzanowo.Według danych z 31 grudnia 2012 gminę zamieszkiwało 7980 osób.Pokaż na mapach
gmina Słubice964567Słubice to gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie płockim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim. Gminę Słubice utworzono w styczniu 1973 roku z połączenia dwóch gromad - Słubice i Juliszew. Siedzibą Gminy jest wieś Słubice, leżąca przy drodze regionalnej nr 575 między Płockiem, a Warszawą, z którą łączą się dwie drogi powiatowe Nr 365 Słubice - Piotrkówek i Nr 373 Sanniki -Słubice.Siedziba gminy to Słubice.Pokaż na mapach
gmina Słupno757031Słupno (dawn. gmina Bielino; do 31 grudnia 1989 gmina Borowiczki) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie płockim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim.Od 30 grudnia 1999 siedzibą gminy jest Słupno (wcześniej Płock).Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 4991 osób.Pokaż na mapach
gmina Stara Biała11111423Stara Biała (do 1931 gmina Brwilno; 1931-54 gmina Biała) - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie płockim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim.Siedziba gminy to Biała.Według danych z 6 lipca 2009 r. gminę zamieszkiwało 10415 osób.Pokaż na mapach
gmina Staroźreby1387503Staroźreby – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie płockim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim.Siedziba gminy to Staroźreby (dawniej Zdziar Wielki).Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 7563 osoby.Obszary gminy położone są na terenie krainy Mazowiecko-Podlaskiej w dorzeczu rzek Wkry i Wisły. W krajobrazie dominują tereny równinne i lekko faliste. Przeważają lasy sosnowe, olchowe i brzozowe. W dorzeczu rzeki Płonki znajduje się ciąg przyrodniczo-krajobrazowy, na terenie którego buduje swoje gniazda objęty ochroną perkoz dwuczuby.Na terenie gminy funkcjonuje prywatne lądowisko Zdziar-Łopatki.Pokaż na mapach
gmina Drobin1448279Drobin – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie płockim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim.Siedziba gminy to Drobin.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 8614 osoby.Za Królestwa Polskiego gmina należała do powiatu płockiego w guberni płockiej. 13 stycznia 1870 do gminy przyłączono pozbawiony praw miejskich Drobin.Pokaż na mapach
gmina Gąbin14611070Gąbin (do 1954 gmina Dobrzyków) – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w południowej części powiatu płockiego. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim. Gmina zajmuje tereny między doliną Wisły a Gostynińsko Włocławskim Parkiem Krajobrazowym.Siedziba gminy to Gąbin.W gminie Gąbin znajdują się 32 wsie, tworzące 26 sołectw.Przez jej terytorium przebiegają drogi wojewódzkie: 574, 577, 575.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 10 810 osób.Pokaż na mapach
gmina Wyszogród965786Wyszogród (dawn. miasto Wyszogród + gmina Rębowo) - gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie płockim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim.Siedziba gminy to Wyszogród.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 6048 osób.Pokaż na mapach