Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat ostro����cki

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie