Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat ostrołęcki

Powiat ostrołęcki – powiat w Polsce (w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ostrołęka. Obejmuje w większości terytorium byłego województwa ostrołęckiego. W skład powiatu wchodzą: gminy miejsko-wiejskie: Myszyniec gminy wiejskie: Baranowo, Czarnia (najmniejsza), Czerwin, Goworowo, Kadzidło (największa), Lelis, Łyse, Olszewo-Borki, Rzekuń, Troszyn miasta: Myszyniec

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
gmina Baranowo1986764Baranowo – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.Siedziba władz gminy to Baranowo.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 6771 osób.Pokaż na mapach
gmina Czarnia932679Czarnia (do 1931 gmina Wach) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim.Siedziba gminy to Czarnia.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 2635 osób.Pokaż na mapach
gmina Czerwin1705167Czerwin – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.Siedziba gminy to Czerwin. Wójtem gminy jest Ryszard Gocłowski.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 5342 osoby.Pokaż na mapach
gmina Goworowo2198640Goworowo – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.Siedziba gminy to Goworowo.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 8767 osób, natomiast według danych z 2011 ludność gminy równało się 8710 osobom.Pokaż na mapach
gmina Kadzidło25811465Kadzidło (do 1931 gmina Dylewo) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.Siedziba gminy to Kadzidło.Według danych z 30 czerwca 2011 gminę zamieszkiwało 11 444 osób.Jest największą gminą w powiecie i trzecią pod względem wielkości w województwie mazowieckim.Pokaż na mapach
gmina Lelis1969164Lelis (dawn. gmina Durlasy) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim. Siedzibą gminy jest Lelis.Gmina Lelis położona jest w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego, w centralnej części powiatu ostrołęckiego. Powierzchnia gminy wynosi 19 709 ha, stanowiąc 0,6% powierzchni województwa mazowieckiego. Odległość gminnej miejscowości Lelis od miasta powiatowego Ostrołęka wynosi 12 km, natomiast od stolicy województwa mazowieckiego 130 km.Pokaż na mapach
gmina Łyse2468410Łyse – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.Pokaż na mapach
gmina Olszewo-Borki19710239Olszewo-Borki – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.Siedziba gminy to Olszewo-Borki.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 9273 osoby.Pokaż na mapach
gmina Rzekuń13610094Rzekuń – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.Siedziba gminy to Rzekuń.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 8902 osoby.Pokaż na mapach
gmina Troszyn1564919Troszyn – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.Siedziba gminy to Troszyn.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 4895 osób.Pokaż na mapach
gmina Myszyniec22810575Myszyniec – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.Siedziba gminy to Myszyniec.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 10 250 osób.Gmina powstała w Królestwie Polskim w 1868 roku w powiecie ostrołęckim w guberni łomżyńskiej, z obszaru zniesionej gminy Stary Myszyniec. 31 maja 1870 do gminy przyłączono pozbawiony praw miejskich Myszyniec, odłączając równocześnie kilka wsi na korzyść gminy Wach.Pokaż na mapach