Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat opoczyński

Powiat opoczyński – powiat w Polsce (województwo łódzkie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Opoczno.

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
gmina Białaczów1155936Białaczów – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie piotrkowskim.Siedziba gminy to Białaczów.Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwały 5952 osoby.Za Królestwa Polskiego gmina Białaczów należała do powiatu opoczyńskiego w guberni radomskiej. 13 stycznia 1870 do gminy przyłączono pozbawiony praw miejskich Białaczów.Pokaż na mapach
gmina Mniszków1244705Mniszków (do 1954 gmina Radonia) – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie piotrkowskim.Siedziba gminy to Mniszków.Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwały 4754 osoby.Pokaż na mapach
gmina Paradyż814432Paradyż (do 1954 gmina Wielka Wola) – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie piotrkowskim.Siedziba gminy to Paradyż.Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwały 4434 osoby.Przez gminę przebiega droga krajowa nr 74.Pokaż na mapach
gmina Poświętne1413313Poświętne (do 1954 gmina Studzianna) – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie piotrkowskim.Siedziba gminy to Poświętne.Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwały 3273 osoby.Pokaż na mapach
gmina Sławno1297538Sławno (do 1954 gmina Janków) – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie piotrkowskim.Siedziba gminy to Sławno.Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwały 7342 osoby.Pokaż na mapach
gmina Żarnów1416119Żarnów (do 1954 gmina Topolice) – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie piotrkowskim.Siedziba gminy to Żarnów.Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwało 6181 osób.Pokaż na mapach
gmina Drzewica11810815Drzewica (do 1870 gmina Radzice) – gmina miejsko-wiejska w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie radomskim.Siedziba gminy to Drzewica.Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwało 11076 osób.Pokaż na mapach
gmina Opoczno19135199Opoczno – gmina miejsko-wiejska w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie piotrkowskim.Siedziba gminy to Opoczno (za II RP i w PRL Bukowiec).Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwało 35461 osób.Pokaż na mapach