Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat olkuski

Powiat olkuski – powiat w Polsce w województwie małopolskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Olkusz. Powiat położony w północno-zachodniej jego części, w obrębie trzech makroregionów geograficznych: Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej,Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Miechowskiej.W skład powiatu wchodzą: gminy miejskie: Bukowno gminy miejsko-wiejskie: Olkusz, Wolbrom gminy wiejskie: Bolesław, Klucze, Trzyciąż miasta: Bukowno, Olkusz, WolbromGraniczy z powiatami: chrzanowskim, krakowskim i miechowskim oraz z województwem śląskim.

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
m. Bukowno6510411Bukowno (do 1962 Bukowno-Osiedle) – miasto i gmina w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim.Do roku 1975 miasto administracyjnie należało do województwa krakowskiego, a w latach 1975-1998 do katowickiego. W latach 1973-1976 miejscowość była siedzibą gminy wiejskiej Bukowno.Bukowno administracyjnie położone jest w zachodniej części województwa małopolskiego, między Krakowem a Katowicami, w jednakowej odległości (około 40 km) od obu miast.Według danych z 31 grudnia 2012 miasto miało 10 488 mieszkańców.Pokaż na mapach
gmina Bolesław417817Bolesław (do 2 kwietnia 1991 gmina Bukowno) – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.Siedziba gminy to Bolesław.Według danych z 30 czerwca 2004 r. gminę zamieszkiwały 7842 osoby.Pokaż na mapach
gmina Klucze11915306Klucze – gmina wiejska w województwie małopolskim, powiat olkuski. Siedzibą gminy są Klucze.Od 1991 r. należy do Związku Gmin Jurajskich, a od 2002 r. do Małopolskiej Organizacji Turystycznej.Pokaż na mapach
gmina Trzyciąż957104Trzyciąż (do 1973 gmina Jangrot) – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krakowskim.Siedziba gminy to Trzyciąż.Według danych z 30 czerwca 2007 gminę zamieszkiwało 7130 osób.Pokaż na mapach
gmina Olkusz15150016Olkusz – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim. Siedziba gminy to Olkusz. Liczba miejscowości: 25 w tym 24 wsie.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 50 366 osób.Pokaż na mapach
gmina Wolbrom14723419Wolbrom (do 1870 gmina Poręba Dzierżna, 1931-54 gmina Dłużec) – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim. Leży na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Gmina leży w odległości 70 km od Katowic, 40 km od Krakowa i 100 km od Kielc. Na terenie gminy znajduje się 26 wsi.Przez gminę biegnie zelektryfikowana linia kolejowa, Linia Hutnicza Szerokotorowa oraz droga wojewódzka z Olkusza do Miechowa.Siedziba gminy to Wolbrom.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 23 470 osób.Pokaż na mapach