Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat oleski

Powiat oleski - powiat w Polsce (w północno-wschodniej części województwa opolskiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Olesno.W skład powiatu wchodzą: gminy miejsko-wiejskie: Dobrodzień, Gorzów Śląski, Olesno, Praszka gminy wiejskie: Radłów, Rudniki, Zębowice miasta: Dobrodzień, Gorzów Śląski, Olesno, PraszkaPolska reforma administracyjna (1999) nie objęła granicami powiatu oleskiego dotychczas związanej z nim gminy Lasowice Wielkie.Historycznie większość powiatu stanowi część Górnego Śląska, a pozostała część ziemi wieluńskiej (gmina Praszka i Rudniki).

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
gmina Radłów1164427Radłów (niem. Gemeinde Radlau; od 1946 do 1952 gmina Sternalice) – gmina wiejska w województwie opolskim, w powiecie oleskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie częstochowskim. W 2007 roku w gminie wprowadzono język niemiecki jako język pomocniczy oraz dodatkowe nazwy w języku mniejszości dla niektórych miejscowości.Siedziba gminy to Radłów / Radlau.Według danych z 1 czerwca 2007 gminę zamieszkiwało 4520 osób. W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań z 2002 r. 28% mieszkańcow okresliło się jako Niemcy, 12,3% jako Ślązacy i 11,8% nie dało odpowiedzi.Pokaż na mapach
gmina Rudniki1008332Rudniki – gmina wiejska w województwie opolskim, w powiecie oleskim. Tereny leżące w obrębie obecnej gminy Rudniki w przeszłości były częścią ziemi wieluńskiej, a później do roku 1975 przynależały do powiatu wieluńskiego w województwie łódzkim. Gmina Rudniki została utworzona dnia 1 stycznia 1973 r. uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie częstochowskim.Siedziba gminy to Rudniki.Według danych z 30 czerwca 2006 gminę zamieszkiwało 8547 osób.Pokaż na mapach
gmina Zębowice963751Zębowice (niem. Gemeinde Zembowitz) – gmina wiejska w województwie opolskim, w powiecie oleskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie opolskim. W 2007 roku w gminie wprowadzono język niemiecki jako język pomocniczy.Siedziba gminy to Zębowice.Według danych z 30 czerwca 2006 gminę zamieszkiwało 4090 osób.W wyborach parlamentarnych w 2007 w gminie Zębowice jako jedynej komitet "Mniejszość Niemiecka" uzyskał ponad połowę głosów (50,15%).Pokaż na mapach
gmina Dobrodzień16310051Dobrodzień (niem. Gemeinde Guttentag) – gmina miejsko-wiejska w województwie opolskim, w powiecie oleskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie częstochowskim. Przed rokiem 1975 gmina należała do powiatu lublinieckiego. W 2009 roku w gminie wprowadzono język niemiecki jako język pomocniczy.Siedziba gminy to Dobrodzień.Według danych z 30 czerwca 2006 gminę zamieszkiwało 10 651 osób.Pokaż na mapach
gmina Gorzów Śląski1547279Gorzów Śląski – gmina miejsko-wiejska w województwie opolskim, w powiecie oleskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie częstochowskim.Siedziba gminy to Gorzów Śląski.Według danych z 30 czerwca 2006 gminę zamieszkiwały 7693 osoby.Pokaż na mapach
gmina Olesno24118060Olesno – gmina miejsko-wiejska w województwie opolskim, w powiecie oleskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie częstochowskim.Siedziba gminy to Olesno.Według danych z 30 czerwca 2006 gminę zamieszkiwało 18 837 osób.Pokaż na mapach
gmina Praszka10313753Praszka (do 1870 gmina Strojec) – gmina miejsko-wiejska w województwie opolskim, w powiecie oleskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie częstochowskim.Tereny leżące w obrębie obecnej gminy Praszka w przeszłości były częścią ziemi wieluńskiej, a później do roku 1975 przynależały do powiatu wieluńskiego w województwie łódzkim.Siedziba gminy to Praszka.Według danych z 30 czerwca 2006 gminę zamieszkiwało 13 876 osób.Pokaż na mapach