Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat nowotarski

Powiat nowotarski – powiat w Polsce (województwo małopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Nowy Targ.W skład powiatu wchodzą: gmina miejska: Nowy Targ gminy miejsko-wiejskie: Rabka-Zdrój, Szczawnica gminy wiejskie: Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Spytkowice, Szaflary miasta: Nowy Targ, Szczawnica, Rabka-ZdrójGraniczy od południa z powiatem tatrzańskim, a od północy z powiatami: limanowskim, myślenickim, nowosądeckim, suskim. Powiat graniczy również ze Słowacją.

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
m. Nowy Targ5133672Nowy Targ (pełna nazwa: Królewskie Wolne Miasto Nowy Targ, łac. Novum Forum, Neoforum, niem. Neumarkt, słow. Nový Targ) – miasto i gmina w województwie małopolskim, siedziba powiatu nowotarskiego. Główny ośrodek handlowy, komunikacyjny i przemysłowy Podhala. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa nowosądeckiego.Nowy Targ, potocznie zwany przez górali Miastem jest historyczną stolicą Podhala. W okresie lokacyjnym miasto nosiło nazwę niem. Neumarkt, zaś w okresie zaboru austriackiego było nazywane przez miejscowych Żydów jid. Neimarkt.Według danych z roku 2012 w Nowym Targu mieszka 33 118 osób i jest największym miastem Podhala.Nowy Targ był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.Pokaż na mapach
gmina Czarny Dunajec21822065Czarny Dunajec – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim. Pod względem powierzchni jest największą gminą wiejską w powiecie nowotarskim. Siedziba gminy to Czarny Dunajec.Według danych z 2011 gminę zamieszkiwało 21 959 osób.Pokaż na mapach
gmina Czorsztyn627525Czorsztyn – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.Siedziba gminy to Maniowy (dawniej Czorsztyn).Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 7143 osoby.Pokaż na mapach
gmina Jabłonka21218021Jabłonka – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.Siedziba gminy to Jabłonka.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 16 796 osób.Pokaż na mapach
gmina Krościenko nad Dunajcem576722Krościenko nad Dunajcem (od 1 X 1982 do 31 XII 1983 gmina Krościenko) – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.Siedziba gminy to Krościenko nad Dunajcem.Według danych z dnia 31 grudnia 2010 r. gminę zamieszkiwały 6569 osoby. Natomiast dnia 31 marca 2011 r. było to 6646 osób.Pokaż na mapach
gmina Lipnica Wielka675944Lipnica Wielka – gmina wiejska u podnóża Babiej Góry w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.Siedziba gminy to Lipnica Wielka.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 5557 osób.Pokaż na mapach
gmina Łapsze Niżne1269182Łapsze Niżne – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.Siedziba gminy to Łapsze Niżne.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 8746 osób.Pokaż na mapach
gmina Nowy Targ20823458Nowy Targ – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.Siedzibą gminy jest Nowy Targ.Według danych z 1 stycznia 2012 gminę zamieszkiwało 23 277 osób.Pokaż na mapach
gmina Ochotnica Dolna1418396Ochotnica Dolna (do 1954 gmina Ochotnica) – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.Siedziba gminy to Ochotnica Dolna.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 7877 osób.Pokaż na mapach
gmina Raba Wyżna8914517Raba Wyżna – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.Siedziba gminy to Raba Wyżna.Według danych z 30 czerwca 2007 gminę zamieszkiwało 13 632 osób.Pokaż na mapach
gmina Spytkowice324372Spytkowice – jednowioskowa gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.Siedziba gminy to Spytkowice.Według danych z 1 stycznia 2012 gminę zamieszkiwało 4330 osób.Pokaż na mapach
gmina Szaflary5410809Szaflary – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.Siedziba gminy to Szaflary.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 10 125 osób.Pokaż na mapach
gmina Rabka-Zdrój6917468Rabka-Zdrój (do końca 2001 gmina Rabka) – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.Siedziba gminy to Rabka-Zdrój.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 17 153 osoby.Pokaż na mapach
gmina Szczawnica887472Szczawnica – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, która została przekształcona z dawnej gminy miejskiej Szczawnica 1 stycznia 2008 r.Siedzibą władz gminy jest miasto Szczawnica.Według danych z 31 grudnia 2010 r. gmina miała 7351 mieszkańców.Pokaż na mapach