Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat nowosądecki

Powiat nowosądecki – powiat w Polsce (województwo małopolskie), utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Nowy Sącz.Graniczy z Republiką Słowacką, od wschodu z powiatem gorlickim, od północy z tarnowskim i brzeskim, a od zachodu z limanowskim i nowotarskim.

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
m. Grybów176086Grybów – miasto w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego. Pod względem administracyjnym, jest jedną z 16 gmin powiatu nowosądeckiego. Miasto Grybów administracyjnie graniczy z gminą Grybów, której granice otaczają niemal całe miasto oraz na niewielkim odcinku we wschodniej części z gminą Ropa wchodzącą w skład powiatu gorlickiego. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa nowosądeckiego.Pokaż na mapach
gmina Chełmiec11227125Chełmiec (1934-54 gmina Chełmiec Polski) – gmina wiejska położona w północnej części powiatu nowosądeckiego w województwie małopolskim. Zajmuje obszar o powierzchni 11 201 ha (ok. 7,2% pow. powiatu) i liczy 25 432 mieszkańców (ok. 12,4% ogółu mieszkańców powiatu), co daje wskaźnik gęstości zaludnienia 214,8 osób/km². Gmina Chełmiec jest najludniejszą gminą wiejską w Polsce. Siedzibą urzędu gminy jest Chełmiec.Obszar gminy otacza pierścieniem sąsiadujące od południa miasto Nowy Sącz. Ponadto od południowego zachodu graniczy z gminą Podegrodzie, od zachodu z gminą Limanowa (powiat limanowski), od północy z gminami: Łososina Dolna i Gródek nad Dunajcem, od północnego wschodu z gminą Korzenna, od wschodu na niewielkim odcinku z gminą Grybów, od południowego wschodu z gminą Kamionka Wielka. Teren gminy podzielony jest naturalnie korytem rzeki Dunajec na część wschodnią i zachodnią. W ostatnich latach pojawiły się tendencje podziału gminy wzdłuż biegu rzeki i utworzenia oddzielnej jednostki administracyjnej po prawej stronie Dunajca.Pokaż na mapach
gmina Gródek nad Dunajcem889205Gródek nad Dunajcem (1934-54 gmina Kobyle-Gródek) – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim. Siedzibą gminy jest Gródek nad Dunajcem.Sąsiaduje z gminami Chełmiec, Czchów, Korzenna, Łososina Dolna, Zakliczyn.Na terenie gminy działa prywatne, śmigłowcowe lądowisko Gródek nad Dunajcem 1.Pokaż na mapach
gmina Grybów15424402Grybów – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim. Siedzibą gminy jest Grybów.Sąsiaduje z gminami Bobowa, Chełmiec, Gorlice, Kamionka Wielka, Korzenna, Krynica-Zdrój, Łabowa, Łużna, Ropa, Uście Gorlickie oraz miastem Grybów.Pokaż na mapach
gmina Kamionka Wielka6510026Kamionka Wielka – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim. Siedzibą gminy jest Kamionka Wielka.Sąsiaduje z gminami Chełmiec, Grybów, Łabowa, Nawojowa i miastem Nowy Sącz.Pokaż na mapach
gmina Korzenna10714128Korzenna – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim. Siedzibą gminy jest Korzenna.Sąsiaduje z gminami Bobowa, Chełmiec, Ciężkowice, Grybów i Zakliczyn.Pokaż na mapach
gmina Łabowa1195763Łabowa – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim. Siedzibą gminy jest Łabowa.Sąsiaduje z gminami Grybów, Kamionka Wielka, Krynica-Zdrój, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój.Herb gminy przedstawia na tarczy w polu czerwonym białą (srebrną) rozwieszoną owczą skórę. Herb przyjęty został 30 czerwca 2006 roku (uchwała Nr XLII/270/06) i nawiązuje do godła z XIX -wiecznej pieczęci gminnej. Odcisk znany z 1869 roku.Pokaż na mapach
gmina Łącko13216051Łącko – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim. Siedzibą gminy jest Łącko. Łącko nazywane jest stolicą krainy sadów.Sąsiaduje z gminami Kamienica, Krościenko nad Dunajcem, Łukowica, Ochotnica Dolna, Podegrodzie, Stary Sącz i miastem Szczawnica.Pokaż na mapach
gmina Łososina Dolna8510662Łososina Dolna – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim. Siedzibą gminy jest Łososina Dolna.Sąsiaduje z gminami: Chełmiec, Czchów, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Laskowa i Limanowa.Na terenie gminy funkcjonuje lotnisko Nowy Sącz-Łososina Dolna.Pokaż na mapach
gmina Nawojowa508372Nawojowa – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim. Siedzibą gminy jest Nawojowa.Sąsiaduje z gminami Kamionka Wielka, Łabowa, Piwniczna-Zdrój, Rytro, Stary Sącz i miastem Nowy Sącz.Pokaż na mapach
gmina Podegrodzie6512589Podegrodzie – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim. Siedzibą gminy jest Podegrodzie.Pokaż na mapach
gmina Rytro423842Rytro – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. Utworzona została 30 grudnia 1994 po odłączeniu się od gminy Piwniczna i do reformy administracyjnej (1998) znajdowała się w granicach województwa nowosądeckiego. Siedzibą gminy jest Rytro.Sąsiaduje z gminami Nawojowa, Piwniczna-Zdrój, Stary Sącz i gminą Szczawnica.Pokaż na mapach
gmina Krynica-Zdrój14516991Krynica-Zdrój (do 1976 gmina Tylicz; 1976-2001 gmina Krynica) – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim. Siedzibą gminy jest Krynica-Zdrój.Sąsiaduje z gminami Grybów, Łabowa, Muszyna, gminą Uście Gorlickie oraz ze Słowacją.Pokaż na mapach
gmina Muszyna14111730Muszyna – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim. Siedzibą gminy jest Muszyna.Sąsiaduje z gminami Krynica-Zdrój, Łabowa, gmina Piwniczna-Zdrój oraz ze Słowacją.Pokaż na mapach
gmina Piwniczna-Zdrój12610683Piwniczna-Zdrój (do końca 2001 gmina Piwniczna) – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim. Siedzibą gminy jest Piwniczna-Zdrój.Sąsiaduje z gminami Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Rytro, Szczawnica oraz ze Słowacją.Pokaż na mapach
gmina Stary Sącz10123390Stary Sącz – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim. Siedzibą gminy jest Stary Sącz.Sąsiaduje z gminami Łącko, Nawojowa, Podegrodzie, Rytro oraz miastami Nowy Sącz i Szczawnica.Pokaż na mapach