Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat nidzicki

Powiat nidzicki – powiat w Polsce (województwo warmińsko-mazurskie) utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Nidzica.W skład powiatu wchodzą: gminy miejsko-wiejskie: Nidzica gminy wiejskie: Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo miasta: Nidzica

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
gmina Janowiec Kościelny1363339Janowiec Kościelny (do 1954 gmina Szczepkowo) – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie olsztyńskim. Została utworzona 1 stycznia 1973.Siedziba gminy to Janowiec Kościelny.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 3490 osób.Pokaż na mapach
gmina Janowo1922803Janowo (dawn. gmina Janów) – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim.Siedziba gminy to Janowo.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 2885 osób.Pokaż na mapach
gmina Kozłowo2546260Kozłowo – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie olsztyńskim.Siedziba gminy to Kozłowo.Dane statystyczne: Powierzchnia Gminy Kozłowo wynosi 25.427 ha. Ludność Gminy – 6546 osób. W gminie Kozłowo znajduje się 36 miejscowości. Liczba sołectw – 28. Gmina Kozłowo położona jest w południowej części województwa warmińsko – mazurskiego w powiecie nidzickim. Gmina graniczy z następującymi gminami: Działdowo, Iłowo, Janowiec Kościelny, Nidzica, Olsztynek, Grunwald, Dąbrówno. Gmina w układzie funkcjonalno–przestrzennym podzielona jest na dwie części: północną jako tereny rolnicze, lasy i jeziora, południową jako tereny rolnicze i lasy. Przez Gminę przepływają dwie rzeki mające swe źródła na terenie Gminy – Nida i Szkotówka, które się łączą, tworząc rzekę Wkrę – dopływ Narwi. Na terenie Gminy znajduje się 9 jezior o pow. 347 ha. Większe z nich to: Kownatki o powierzchni 216 ha i maksymalnej głębokości 31 m, Kąty o powierzchni 42 ha i maksymalnej głębokości 16 m, Szkotowskie o powierzchni 41 ha i maksymalnej głębokości 6 m. Na terenie Gminy znajduje się 8 cmentarzy i kwater wojennych z okresu I wojny światowej. Do rejestru zabytków wpisane są kościoły: w Dziurdziewie, w Kozłowie, w Sławce Wielkiej, w Zaborowie, w Sarnowie w Szkotowie oraz park dębowy w Zabłociu, park w Turówku i Kozłowie. Lasy w gminie zajmują powierzchnię 3.544 ha, co stanowi 14% powierzchni. Długość dróg wojewódzkich w Gminie wynosi 16 km. Długość dróg powiatowych w Gminie wynosi 119 km. Długość dróg gminnych w Gminie wynosi 94 km. Długość dróg krajowych w Gminie wynosi 1,15 km. Liczba gospodarstw rolnych na terenie Gminy wynosi 605. Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 6116 osób.Pokaż na mapach
gmina Nidzica37921501Nidzica – gmina miejsko-wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie olsztyńskim.Siedziba gminy to Nidzica.Według danych z portalu gminy Nidzica w 2008 roku zamieszkuje ją 22 600 mieszkańców, z czego 15 600 to mieszkańcy miasta Nidzica.Pokaż na mapach