Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat mikołowski

Powiat mikołowski – powiat w województwie śląskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej.Siedzibą powiatu jest miasto Mikołów.

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
m. Łaziska Górne2022460Łaziska Górne (śl. Gůrne Łaźiska, niem. Ober Lazisk, łac. Lazyska Superiori, czes. hist. Horní Lazyska) – miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie mikołowskim, w południowej części Wyżyny Katowickiej oraz na południowym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.Według danych z 31 grudnia 2012 r. miasto miało 22 467 mieszkańców.W latach 1945-1950 siedziba gminy Łaziska Górne. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa katowickiego.Sąsiaduje z miastami: Mikołów i Orzesze oraz gminą Wyry.Łaziska leżą 18 kilometrów na południe od stolicy województwa – Katowic, w powiecie mikołowskim. Na terenie dzisiejszego miasta dawniej istniały trzy odrębne wsie – Łaziska Górne, Łaziska Średnie i Łaziska Dolne. W XVIII wieku odkryto bogate złoża węgla, w XIX wieku szybki rozwój górnictwa i hutnictwa; pierwsze linie kolejowe. Na początku XX wieku pierwsza elektryfikacja i wodociągi. Od 1922 roku w granicach Polski.Pokaż na mapach
m. Mikołów7939776Mikołów (śl. Mikołůw, niem. Nikolai / Nicolai, czes. i słow.: Mikulov) – miasto położone w południowej Polsce, w województwie śląskim, w południowej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Jest siedzibą powiatu mikołowskiego. Graniczy bezpośrednio ze stolicą województwa - Katowicami oraz Łaziskami Górnymi, Ornontowicami, Orzeszem, Paniówkami, Rudą Śląską, Tychami, Wyrami. Patronem miasta jest święty Wojciech.Według danych z 31 grudnia 2012 roku miasto miało 39 597 mieszkańców.Pokaż na mapach
m. Orzesze8420000Orzesze (śl. Orzesze, Uorzesze, niem. Orzesche) – miasto w województwie śląskim, w powiecie mikołowskim, na Górnym Śląsku.Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 19 304 mieszkańców.Pokaż na mapach
gmina Ornontowice155941Ornontowice (niem. Ornontowitz) – gmina wiejska w środkowo-południowej części województwa śląskiego, w powiecie mikołowskim. W latach 1975-1998 obszar gminy położony był w województwie katowickim.Gminę utworzono 2 kwietnia 1991 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1990 r., wydzielając ją z gminy Gierałtowice. Siedzibą gminy są Ornontowice.Według danych z 30 czerwca 2004 r. gminę zamieszkiwało 5530 osób.Gmina ma charakter rolniczo-górniczy, jej głównym zakładem jest leżąca w zachodniej części kopalnia Budryk.Pokaż na mapach
gmina Wyry357592Wyry – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie mikołowskim, na Górnym Śląsku. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.Siedziba gminy to Wyry.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 6249 osób.Gmina Wyry leży w centralnej części województwa śląskiego, na obszarze 34,5 km². Gmina należy do powiatu mikołowskiego. Gmina sąsiaduje od strony północnej z Mikołowem, od południa z Kobiórem, od zachodu z Orzeszem i Łaziskami Górnymi, a od wschodu z Tychami.Pod względem administracyjnym obszar gminy obejmuje dwie miejscowości oddzielone od siebie pasmem lasów: w części północnej Wyry i w części południowej Gostyń. Pod względem geograficznym stanowi fragment Kotliny Oświęcimskiej, rozciągającej się równoleżnikowo wzdłuż doliny Wisły i Gostyni. Na terenie Gminy znajdują się: 2 przedszkola, 2 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, biblioteka oraz 2 Ochotnicze Straże Pożarne. Działalność kulturalna skupia się wokół Domu Kultury. Życie sportowe ogniskuje się w klubie sportowym "Fortuna", gdzie szczególnie aktywnie działają sekcje piłki nożnej oraz skata. Na obszarze gminy zarejestrowanych jest około 500 podmiotów gospodarczych, głównie niewielkich firm produkcyjnych, transportowych, gastronomicznych i handlowych. Bliskość dużych ośrodków miejskich stwarza możliwości inwestycyjne. Z terenu gminy istnieją dogodne połączenia drogowe z dużymi miastami aglomeracji górnośląskiej, głównie Mikołowem, Tychami oraz Katowicami. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy wyznaczono znaczne obszary pod budowę zakładów rzemieślniczych, składów, hurtowni.Pokaż na mapach