Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat mielecki

Powiat mielecki - powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Mielec.

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
m. Mielec4761096Mielec – miasto powiatowe w południowo-wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim. Miasto położone w dolinie Wisłoki, w Kotlinie Sandomierskiej, historycznie znajdujące się w Małopolsce. Ważny ośrodek przemysłowy na terenie województwa podkarpackiego. Miasto liczy 61 238 mieszkańców i ma powierzchnię 46,89 km² (stan na 31 marca 2013 r.). Jest członkiem Związku Miast Polskich.Pokaż na mapach
gmina Borowa555646Borowa – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie mieleckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie rzeszowskim.Siedziba gminy to Borowa.Według danych z 30 czerwca 2005 gminę zamieszkiwało 5619 osób.Pokaż na mapach
gmina Czermin806984Czermin - gmina wiejska w powiecie mieleckim, w województwie podkarpackim usytuowana na zachód od miasta Mielca, na prawym brzegu Wisły. Gmina zajmuje obszar 80,32 km² i liczy 6998 mieszkańców.Pokaż na mapach
gmina Gawłuszowice342772Gawłuszowice – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie mieleckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie rzeszowskim.Siedzibą gminy są Gawłuszowice. Według danych z 30 czerwca 2009 gminę zamieszkiwały 2 818 osoby.Pokaż na mapach
gmina Mielec12313007Mielec – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie mieleckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie rzeszowskim.Siedziba gminy to Mielec. Obszar gminy przedzielony jest południkowo przez miasto Mielec i rzekę Wisłokę.Według danych z 31 grudnia 2009 gminę zamieszkiwało 12 559 osób.Pokaż na mapach
gmina Padew Narodowa715449Padew Narodowa – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie mieleckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim.W roku 1998 gmina znalazła się w rankingu przedsiębiorczości 2489 polskich gmin wiejskich w pierwszej setce[potrzebne źródło]. O tej wysokiej pozycji zadecydowały w pierwszym rzędzie dwa wskaźniki: wzrost dochodów w latach 1994-97 o 18% i wzrost inwestycji w tym samym okresie o 386%. Priorytetem inwestycyjnym gminy w ostatnich latach XX wieku stała się budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej[potrzebne źródło].Siedziba gminy to Padew Narodowa.Według danych z 30 czerwca 2009 gminę zamieszkiwały 5 311 osoby.Pokaż na mapach
gmina Tuszów Narodowy898014Tuszów Narodowy — gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie mieleckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie rzeszowskim. Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 7421 osób.Gmina ma charakter rolniczo-przemysłowy, w rolnictwie przeważają małe gospodarstwa rolne. We wschodniej części gminy znajduje się duży kompleks leśny wchodzący w skład Puszczy Sandomierskiej. Dla ochrony najciekawszych miejsc utworzono Rezerwat przyrody Pateraki.W Tuszowie Narodowym urodził się generał Władysław Sikorski.Pokaż na mapach
gmina Wadowice Górne877602Wadowice Górne – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie mieleckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Od zachodu graniczy z województwem małopolskim.Siedziba gminy to Wadowice Górne. Na terenie gminy znajduje się 13 sołectw.Według danych z 2010 roku gminę zamieszkiwało 7423 osób.Pokaż na mapach
gmina Przecław13411669Przecław – gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie mieleckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie rzeszowskim. Siedzibą gminy jest Przecław.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 10 850 osób.Pokaż na mapach
gmina Radomyśl Wielki16014164Radomyśl Wielki – to gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie mieleckim. Przed 1945 rokiem teren obecnej gminy Radomyśl Wielki należał do województwa krakowskiego, po zakończeniu II wojny światowej weszła w skład nowo utworzonego województwa rzeszowskiego. W latach 1975-1998 gmina administracyjnie należało do niewielkiego województwa tarnowskiego. Siedziba gminy to Radomyśl Wielki.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 13 636 osób.Pokaż na mapach