Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat mi��ski

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie