Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat lubelski

Powiat lubelski - powiat w Polsce (województwo lubelskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Lublin.W skład powiatu wchodzą: gminy miejsko-wiejskie: Bełżyce, Bychawa gminy wiejskie: Borzechów, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew miasta: Bełżyce, Bychawa↑

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
gmina Borzechów673843Borzechów – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim. Siedziba gminy to Borzechów.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 3847 osób.Pokaż na mapach
gmina Garbów1038917Garbów – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.Siedziba gminy to Garbów.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 8968 osób.Pokaż na mapach
gmina Głusk649633Głusk (1870-1954 gmina Zemborzyce) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.Siedziba gminy to Dominów.Pokaż na mapach
gmina Jabłonna1317936Jabłonna (dawn. gmina Piotrków) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.Siedziba gminy to Jabłonna (do 30 grudnia 1999 pod nazwą Jabłonna Pierwsza).Według danych z 1 stycznia 2010 gminę zamieszkiwało 7693 osób.Pokaż na mapach
gmina Jastków11313479Jastków – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.Siedziba gminy to Jastków.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 11 999 osób.Pokaż na mapach
gmina Konopnica9312790Konopnica – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.Siedziba gminy to Kozubszczyzna.Gmina Konopnica posiada dobre położenie geograficzne – w sąsiedztwie miasta Lublin oraz przy ważnych ciągach komunikacyjnych o charakterze ponadlokalnym (drogi nr 19 i 17, planowana jest również obwodnica Lublina)Według danych z 31 marca 2013 gminę zamieszkiwały 12 650 osoby.Gmina Konopnica funkcjonuje od 1867 rokuNa terenie gminy funkcjonuje lotnisko Lublin-Radawiec.Pokaż na mapach
gmina Krzczonów1284650Krzczonów – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.Siedziba gminy to Krzczonów (do 31 grudnia 2010 pod nazwą Krzczonów-Wójtostwo).Na terenie gminy znajduje się Krzczonowski Park Krajobrazowy i Rezerwat przyrody Las Królewski.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 5012 osób.Pokaż na mapach
gmina Niedrzwica Duża10711631Niedrzwica Duża (do 1954 gmina Niedrzwica) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.Siedziba gminy to Niedrzwica Duża. Urząd gminy promuje gminę hasłem: "Niedrzwica Duża - Gmina, w której chce się żyć".Według danych z 1 stycznia 2007 gminę zamieszkiwało 10 997 osób.Pokaż na mapach
gmina Niemce14218335Niemce (hist. gmina Nasutów) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.Przez gminę przepływa rzeka Ciemięga, a siedziba gminy to Niemce.Według danych z 11 czerwca 2010 gminę zamieszkiwało 17 678 osób.Pokaż na mapach
gmina Strzyżewice1097936Strzyżewice - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.Siedziba gminy to Strzyżewice.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 7525 osób. Bilans sporządzony na podstawie wyników Narodowego Spisu Ludności 2011, wykazał że 31 grudnia 2011 roku gminę zamieszkiwało 7753 osoby.Pokaż na mapach
gmina Wojciechów815946Wojciechów (hist. gmina Palikije; dawn. gmina Wojciechów Lubelski) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.Siedziba gminy to Wojciechów.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 5878 osób.Pokaż na mapach
gmina Wólka7311127Wólka (hist. gmina Wólka Tatarska, gmina Wólka Lubelska) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.Od 30 grudnia 1999 siedzibą władz gminy są Jakubowice Murowane. Siedziba została przeniesiona z Wólki. Jakubowice Murowane są najbliżej położoną siedzibą gminy wobec zarówno miasta powiatowego jak i wojewódzkiego w województwie lubelskim (poza siedzibami znajdującymi się w tych miastach).Gmina Wólka jest gminą wiejską o największej gęstości zaludnienia w województwie lubelskim.Według danych z grudnia 2013 gminę zamieszkiwało 10916 osób.Pokaż na mapach
gmina Wysokie1144702Wysokie – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zamojskim.Siedziba gminy to Wysokie.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 5216 osób.Pokaż na mapach
gmina Zakrzew752980Zakrzew – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zamojskim.Siedziba gminy to Zakrzew.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 3297 osób.Pokaż na mapach
gmina Bełżyce13413502Bełżyce – gmina miejsko-wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.Siedzibą władz gminy jest miasto Bełżyce.Według danych z 30 czerwca 2010 gminę zamieszkiwało 13 790 osób.Za Królestwa Polskiego gmina należała do powiatu lubelskiego w guberni lubelskiej. 13 stycznia 1870 do gminy przyłączono pozbawione praw miejskich Bełżyce.Pokaż na mapach
gmina Bychawa14612074Bychawa – gmina miejsko-wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.Siedziba gminy to Bychawa.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 12 400 osób.Za Królestwa Polskiego gmina należała do powiatu lubelskiego w guberni lubelskiej. 13 stycznia 1870 do gminy przyłączono pozbawioną praw miejskich Bychawę.Pokaż na mapach