Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat lubaczowski

Powiat lubaczowski (w latach 1918-1922 na tym obszarze istniał powiat cieszanowski) – powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Powiat położony jest w wschodniej części województwa podkarpackiego. Jest częścią makroregionu południowo-wschodniej Polski. Jego siedzibą jest miasto Lubaczów. Powierzchnia powiatu stanowi 7,3% powierzchni województwa.

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
m. Lubaczów2612517Lubaczów (ukr. Любачів, jid. ליבעטשויוו, ros. Любачув) – miasto i gmina w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim, położone na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, u ujścia rzeczki Sołotwy do Lubaczówki, blisko granicy państwa z Ukrainą.Miasto stanowi centrum życia społeczno-gospodarczego i kulturalnego regionu. Jest samodzielną gminą miejską, a równocześnie siedzibą władz dużej gminy wiejskiej, obejmującej 21 okolicznych miejscowości, siedzibą powiatu i rzymskokatolickiego dekanatu diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Na terenie miasta znajdują się banki, biura adwokackie i notarialne, jednostki szkoleniowo-usługowe, organizacje społeczne, polityczne i zawodowe.Według danych z 1 marca 2006 miasto miało 12 834 mieszkańców.Pokaż na mapach
gmina Horyniec-Zdrój2034931Horyniec-Zdrój (do końca 2001 gmina Horyniec) – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie przemyskim.Siedziba gminy, Horyniec-Zdrój (do 30 grudnia 1999 pod nazwą Horyniec), ma status uzdrowiska.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 4933 osoby.Pokaż na mapach
gmina Lubaczów2039118Lubaczów (1949-54 gmina Dąbków) - gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim. Sąsiaduje z Ukrainą. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie przemyskim.Siedziba gminy to Lubaczów.Największymi pod względem liczby ludności wsiami gminy Lubaczów są Lisie Jamy i Basznia Dolna i Młodów (województwo podkarpackie).Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 9155 osób.Pokaż na mapach
gmina Stary Dzików1564352Stary Dzików (1934-54 gmina Dzików Stary) – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie przemyskim.Siedziba gminy to Stary Dzików.Gmina położona jest w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego. Jej północna granica jest jednocześnie granicą województwa. Stary Dzików wchodzi w skład składającego się z siedmiu gmin powiatu lubaczowskiego - najbardziej na wschód wysuniętej części województwa.Gmina Stary Dzików graniczy z następującymi gminami:- od północy z Obszą i Tarnogrodem (powiat biłgorajski, województwo lubelskie),- od południa z Wiązownicą (powiat jarosławski) i Oleszycami (powiat lubaczowski),- od wschodu z Cieszanowem (powiat lubaczowski),- od zachodu z Adamówką (powiat przeworski).W skład gminy wchodzą niżej wymienione sołectwa:- Cewków (1629 mieszkańców),- Nowy Dzików (678 mieszkańców),- Moszczanica (536 mieszkańców),- Ułazów (579 mieszkańców),- Stary Dzików (1304 mieszkańców).Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 4556 osób.Pokaż na mapach
gmina Wielkie Oczy1463904Wielkie Oczy – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim w pobliżu granicy z Ukrainą. Za II RP gmina należała do powiatu jaworowskiego w województwie lwowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie przemyskim.Siedziba gminy to Wielkie Oczy.Według danych z 30 czerwca 2008 gminę zamieszkiwało 3864 osób.Pokaż na mapach
gmina Cieszanów2197516Cieszanów – gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie przemyskim.Siedziba gminy to Cieszanów.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 7260 osób.Pokaż na mapach
gmina Narol2038301Narol – to gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie przemyskim.Siedziba gminy to Narol.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 8449 osób.Pokaż na mapach
gmina Oleszyce1526418Oleszyce – to gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie przemyskim.Siedziba gminy to Oleszyce.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 6615 osób.Pokaż na mapach