Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat lipnowski

Powiat lipnowski - powiat w Polsce (we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Lipno.W skład powiatu wchodzą: gminy miejskie: Lipno gminy miejsko-wiejskie: Dobrzyń nad Wisłą, Skępe gminy wiejskie: Bobrowniki, Chrostkowo, Kikół, Lipno, Tłuchowo, Wielgie miasta: Lipno, Dobrzyń nad Wisłą, Skępe

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
m. Lipno1114968Lipno – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim. Miasto jest siedzibą gminy wiejskiej Lipno.Do 1954 siedziba wiejskiej gminy Jastrzębie. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa włocławskiego. Od 1999 po reformie administracyjnej, siedziba powiatu lipnowskiego.Według danych z 31.12.2013 miasto miało 14 305 mieszkańców.Pokaż na mapach
gmina Bobrowniki953172Bobrowniki – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie włocławskim. Siedzibą gminy są Bobrowniki.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 3088 osób.Na terenie gminy działają dwie jednostki OSP, jedno gimnazjum i dwie szkoły podstawowe.Pokaż na mapach
gmina Chrostkowo742990Chrostkowo – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie włocławskim.Siedziba gminy to Chrostkowo.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 3151 osób.Pokaż na mapach
gmina Kikół987321Kikół (dawn. gmina Kikoł) – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie włocławskim.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 7234 osoby.Za Królestwa Polskiego gmina należała do powiatu lipnowskiego w guberni płockiej. 13 stycznia 1870 do gminy przyłączono pozbawiony praw miejskich Kikół.Pokaż na mapach
gmina Lipno21111634Lipno (do 1954 gmina Jastrzębie i gmina Kłokock) – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie włocławskim.Siedzibą gminy jest Lipno.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 11 185 osób.Pokaż na mapach
gmina Tłuchowo994689Tłuchowo – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie włocławskim.Siedzibą gminy jest Tłuchowo.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 4562 osoby.Pokaż na mapach
gmina Wielgie1346804Wielgie (do 1954 gmina Czarne) – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie włocławskim.Siedzibą gminy jest Wielgie.Według danych z 31 grudnia 2012 gminę zamieszkiwało 6817 osób.Pokaż na mapach
gmina Dobrzyń nad Wisłą1157891Dobrzyń nad Wisłą (do 1954 gmina Chalin) – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim, utworzona z dniem 1 stycznia 1973 roku z połączenia miasta Dobrzynia nad Wisłą z gromadami: Grochowalsk oraz Dobrzyń nad Wisłą, powstałą wcześniej z części terytorium gromad: Dyblin i Lenie Wielkie oraz przyległych części innych sąsiednich gromad, jak również obrzeży samego miasta Dobrzynia, tzw. Rumunki Zachodnie i Wschodnie, a także po przyłączeniu gromady Chalin. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie włocławskim.Siedziba władz gminy to miasto Dobrzyń nad Wisłą.Według danych z 30 czerwca 2007 gminę zamieszkiwało 7908 osób.Pokaż na mapach
gmina Skępe1797762Skępe (1932-54 gmina Skępe i gmina Narutowo) – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie włocławskim.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 7525 osób.W 2013 na terenie gminy utworzono prywatne lądowisko Boguchwała.Pokaż na mapach