Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat kutnowski

Powiat kutnowski – powiat w Polsce (w północnej części województwa łódzkiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kutno.

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
m. Kutno3445657Kutno – miasto i gmina w centralnej części Polski, w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim nad rzeką Ochnią (dopływem Bzury). Siedziba władz powiatu kutnowskiego oraz władz wiejskiej gminy Kutno. Powstało na przełomie XIII i XIV wieku, prawa miejskie do 1432 i ponownie po 1766.Według danych z 31 grudnia 2012, miasto miało 45 975 mieszkańców.Węzeł komunikacyjny, do czasu transformacji ustrojowej ośrodek przemysłu elektronicznego (zakłady Unitra Miflex), maszynowego (Zakłady Maszynowe Kraj). Aktualnie siedziba podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.Pokaż na mapach
gmina Bedlno1255692Bedlno (do 1953 gmina Wojszyce ) - gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim.Siedziba gminy to Bedlno.Gmina jest członkiem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwało 6076 osób.Pokaż na mapach
gmina Dąbrowice461952Dąbrowice – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim.Siedziba gminy to Dąbrowice.Gmina jest członkiem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwało 2039 osób.Pokaż na mapach
gmina Krzyżanów1034332Krzyżanów (dawn. gmina Krzyżanówek) – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim.Siedziba gminy to Krzyżanów.Gmina jest członkiem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwało 4369 osób.Pokaż na mapach
gmina Kutno1228698Kutno – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim.Siedziba gminy to Kutno.Gmina jest członkiem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwało 8417 osób.Pokaż na mapach
gmina Łanięta552507Łanięta (dawn. gmina Mikstal) – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim.Siedziba gminy to Łanięta.Gmina jest członkiem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.Gmina jest najbardziej na północ wysunietą gminą województwa łódzkiego.Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwało 2548 osób.Pokaż na mapach
gmina Nowe Ostrowy723635Nowe Ostrowy (do 1953 gmina Błonie; 1953-54 gmina Ostrowy) - gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim.Siedziba gminy to Nowe Ostrowy. W obrębie gminy znajdują się dwa leśne rezerwaty przyrody: Ostrowy i Perna. Przez gminę Nowe Ostrowy przepływa rzeka Ochnia.Gmina jest członkiem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwały 3803 osoby.Pokaż na mapach
gmina Oporów682632Oporów – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim.Siedziba gminy to Oporów.Gmina jest członkiem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwały 2704 osoby.Pokaż na mapach
gmina Strzelce904050Strzelce (do 1953 gmina Sójki ) - gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim.Siedziba gminy to Strzelce.Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwało 4141 osób.Gmina jest członkiem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.Pokaż na mapach
gmina Krośniewice958763Krośniewice (do 1870 gmina Wroczyny) – gmina miejsko-wiejska w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim.Siedziba gminy to Krośniewice.Gmina jest członkiem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwało 8983 osób.Pokaż na mapach
gmina Żychlin7712489Żychlin (1926-91 gmina Dobrzelin + miasto Żychlin) — gmina miejsko-wiejska w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim.Siedziba gminy to Żychlin.Gmina jest członkiem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwało 12 842 osoby.Pokaż na mapach