Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat kra��nicki

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie