Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat kielecki

Powiat kielecki – powiat w Polsce (województwo świętokrzyskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kielce.W skład powiatu wchodzą: gminy miejsko-wiejskie: Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce gminy wiejskie: Bieliny, Górno, Łagów, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Sitkówka Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk miasta: Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce↑

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
gmina Bieliny8810149Bieliny (hist. gmina Huta Nowa) – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.Siedziba gminy to Bieliny (do 30 grudnia 1999 pod nazwą Bieliny Kapitulne).Według danych z 31 grudnia 2010 gminę zamieszkiwało 10168 osób.Gmina znana jest z upraw truskawek.Pokaż na mapach
gmina Górno8313770Górno (hist. gmina Krajno) – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim. Jedną z gmin aglomeracji kieleckiej.Siedziba gminy to Górno (dawniej Wola Jachowa). Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 12 793 osoby.Pokaż na mapach
gmina Łagów1136978Łagów – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.Siedziba gminy to Łagów.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 6973 osoby.Za Królestwa Polskiego gmina Łagów należała do powiatu opatowskiego w guberni radomskiej. 13 stycznia 1870 do gminy przyłączono pozbawiony praw miejskich Łagów.Pokaż na mapach
gmina Łopuszno1779038Łopuszno – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.Siedziba gminy to Łopuszno.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 8986 osób.Pokaż na mapach
gmina Masłów8610468Masłów (do 1954 gmina Dąbrowa) – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim. Jedną z gmin aglomeracji kieleckiej. W latach 1975-1998 gmina należała administracyjnie do województwa kieleckiego.Siedzibą gminy jest miejscowość Masłów Pierwszy.Według danych z 26 listopada 2009 gminę zamieszkiwały 9848 osoby.W centrum gminy zlokalizowane jest średniej wielkości sportowe lotnisko Kielce-Masłów użytkowane przez Aeroklub Kielecki.Pokaż na mapach
gmina Miedziana Góra7111074Miedziana Góra (do 1954 gmina Niewachlów) – gmina w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim. Jest jedną z gmin aglomeracji kieleckiej.W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.Siedziba gminy to Miedziana Góra.Według danych z 31 grudnia 2010 gminę zamieszkiwało 10 511 osób.Pokaż na mapach
gmina Mniów959346Mniów (hist. gmina Krasna) – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim. Jest jedną z gmin aglomeracji kieleckiej.Siedziba gminy to Mniów.Pokaż na mapach
gmina Morawica14015373Morawica – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim. Jedna z gmin aglomeracji kieleckiej. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.Siedziba gminy to Morawica. Na terenie miejscowości gminnej znajduje się Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 13 046 osób.Pokaż na mapach
gmina Nowa Słupia869673Nowa Słupia (do 1870 gmina Baszowice, do 1954 gmina Słupia Nowa) – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.Siedziba gminy to Nowa Słupia.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 9735 osób.Corocznie na terenie gminy organizowane są Dymarki Świętokrzyskie. Można na nich zobaczyć, jak wytapia się żelazo metodą sprzed 2000 lat.Pokaż na mapach
gmina Piekoszów10316284Piekoszów (hist. gmina Jaworznia) – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.Siedziba gminy to Piekoszów. Na terenie gminy w Podzamczu Piekoszowskim znajdują się ruiny XVII-wiecznego pałacu Tarłów, a także "Dom dla Niepełnosprawnych" w Piekoszowie (ul. Czarnowska 2a).Według danych z 1 stycznia 2010 gminę zamieszkiwało 15840 osób.Pokaż na mapach
gmina Pierzchnica1054814Pierzchnica (do 1954 gmina Drugnia) – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.Siedziba gminy to Pierzchnica.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 4781 osób.Budżet gminy w 2005 wyniósł 10 227 tys. zł[potrzebne źródło].Pokaż na mapach
gmina Raków1915762Raków (do 1954 gmina Rembów) – gmina wiejska w południowej części powiatu kieleckiego (województwo świętokrzyskie). W skład gminy wchodzi 28 wsi sołeckich, w tym siedziba gminy: wieś Raków. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.Pokaż na mapach
gmina Sitkówka-Nowiny467587Sitkówka-Nowiny – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.Siedziba gminy to Nowiny (do 31 grudnia 2011 oficjalnie Osiedle Nowiny).Gmina Sitkówka-Nowiny powstała 1 stycznia 1973 r. Na przestrzeni lat nieco zmieniła się jej powierzchnia. Na początku lat osiemdziesiątych odłączono od gminy i przyłączono do miasta Kielce część miejscowości Sitkówka-Nowiny. Z kolei w 1996 r. odłączono od gminy Chęciny, a przyłączono do gminy Sitkówka-Nowiny miejscowość Bolechowice. Wtedy to gmina osiągnęła swoją obecną powierzchnię.Gmina Sitkówka-Nowiny uchodzi za najbogatszą gminę w województwie świętokrzyskim i jedną z najbogatszych w Polsce[potrzebne źródło]. Na terenie gminy zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków, która obsługuje miasto Kielce. Znajdują się tu jedne z największych w Europie i na świecie zakłady przemysłu cementowo-wapienniczego, takie jak Cementownia Nowiny czy ZPW Trzuskawica. Na terenie gminy działają również przedsiębiorstwa: STRABAG Sp. z o.o, Multipak opakowania tekturowe, Delkar, BUDOPOL-DELTA Sp. z o.o., Euro-Gaz sp.j. W gminie Sitkówka-Nowiny znajdują się nowoczesne obiekty sportowo-rekreacyjne w GOKSiR. Jednym z nich jest kryta pływalnia "Perła". Została ona wybudowana w 1994 r. jako pierwszy tego typu obiekt w Polsce. Obok pływalni stoi pełnowymiarowy stadion piłkarski czwartoligowego GKS Nowiny. Stadion jest sukcesywnie ulepszany, obecnie pojemność stadionu wynosi 1000. Istnieje też kilka pól do gry w siatkówkę plażową, tor gokartowy oraz skate park. Planowana jest także budowa krytego lodowiska.Pokaż na mapach
gmina Strawczyn8610346Strawczyn – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.Siedziba gminy to Strawczyn. Wójtem gminy jest Tadeusz Tkaczyk.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 9732 osoby.Pokaż na mapach
gmina Zagnańsk12512993Zagnańsk (do 1976 gmina Samsonów) – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w otulinie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego (Góry Świętokrzyskie). W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.Siedziba gminy to Zagnańsk. Niektóre instytucje, takie jak Gminna Biblioteka Publiczna, czy główny oddział Banku Spółdzielczego mieszczą się w pobliskim Samsonowie. Jedną z głównych atrakcji tej miejscowości jest pomnik przyrody - potężny dąb szypułkowy liczący sobie około 650 lat, zwany Bartkiem. Oprócz tego w Zagnańsku warto zobaczyć kościół św Rozalii i Marcina z XVII w. (rozbudowany XIX w. i XX w.) oraz drewniane wille z okresu II Rzeczypospolitej, kiedy to Zagnańsk był znaną miejscowością letniskową. Wydawany jest także bezpłatny biuletyn "Gazeta Zagnańska".Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 12 724 osoby.Pokaż na mapach
gmina Bodzentyn16011729Bodzentyn – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.Siedziba gminy to Bodzentyn.Na koniec 2010 r. gminę zamieszkiwało 11656 osób.W czasach Królestwa Polskiego gmina leżała w powiecie kieleckim w guberni kieleckiej. 13 stycznia 1870 do gminy przyłączono pozbawiony praw miejskich Bodzentyn.Pokaż na mapach
gmina Chęciny12715082Chęciny (do 1954 gmina Korzecko) – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.Siedziba gminy to Chęciny. Jedna z gmin aglomeracji kieleckiej.Na koniec 2010 r. gminę zamieszkiwały 14853 osoby.Pokaż na mapach
gmina Chmielnik14211566Chmielnik – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.Siedziba gminy to Chmielnik.Na koniec 2010 r. gminę zamieszkiwały 11483 osoby.Pokaż na mapach
gmina Daleszyce22215556Daleszyce – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.Siedziba gminy to Daleszyce. Jedną z gmin aglomeracji kieleckiej.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 14 587 osób.Pokaż na mapach