Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat kazimierski

Powiat kazimierski – powiat w Polsce (województwo świętokrzyskie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kazimierza Wielka.

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
gmina Bejsce574222Bejsce – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.Siedzibą władz gminy jest wieś Bejsce.Na koniec 2010 r. gminę zamieszkiwało 4195 osób.Pokaż na mapach
gmina Czarnocin703945Czarnocin – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.Siedziba gminy to Czarnocin.Na koniec 2010 r. gminę zamieszkiwało 4008 osób.Pokaż na mapach
gmina Opatowiec693458Opatowiec (hist. gmina Rogów) – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.Siedziba gminy to Opatowiec.Na koniec 2010 r. gminę zamieszkiwało 3458 osób.Pokaż na mapach
gmina Kazimierza Wielka14016591Kazimierza Wielka – – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.Siedziba gminy to Kazimierza Wielka.Na koniec 2010 r. gminę zamieszkiwało 16 395 osób.Pokaż na mapach
gmina Skalbmierz866727Skalbmierz – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.Siedziba gminy to Skalbmierz.Na koniec 2010 r. gminę zamieszkiwały 6772 osoby.Pokaż na mapach