Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat kłobucki

Powiat kłobucki – powiat w Polsce położony na północy województwa śląskiego. Utworzony został w 1952 roku. Zlikwidowany w 1975. Ponownie utworzony w 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest Miasto Kłobuck.

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
gmina Lipie996425Lipie – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie częstochowskim. Siedziba gminy to Lipie.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 6554 osoby.Na terenie gminy działa prywatne lądowisko Natolin.Pokaż na mapach
gmina Miedźno1137630Miedźno – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie częstochowskim.Siedziba gminy to Miedźno.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 7557 osób.Pokaż na mapach
gmina Opatów736862Opatów (do 1868 gmina Iwanowice) – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie częstochowskim.Siedziba gminy to Opatów.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 6754 osoby.Pokaż na mapach
gmina Panki555092Panki – gmina wiejska położona w północno-zachodniej części województwa śląskiego, w południowo-zachodniej części powiatu kłobuckiego. Kształt gminy zbliżony jest do prostokąta o dłuższej osi północ–południe. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie częstochowskim.Siedziba gminy to Panki, ul. Tysiąclecia 5.Pokaż na mapach
gmina Popów1025996Popów – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie częstochowskim.Od 1 styczna 2005 siedzibą gminy są Zawady (dawniej Popów).Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 6012 osoby.Pokaż na mapach
gmina Przystajń895972Przystajń – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie częstochowskim.Siedziba gminy to Przystajń.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 6026 osób.Pokaż na mapach
gmina Wręczyca Wielka14917662Wręczyca Wielka – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim. W latach 1975–1998 położona była w województwie częstochowskim. Południowe obrzeża gminy leżą na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą wchodzącego w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Gmina należy do Lokalnej Grupy Działania realizującej projekt „Zielony Wierzchołek Śląska”. Gminę Wręczyca Wielka utworzono z dniem 1 stycznia 1973 na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 6 grudnia 1972 r. Nr XX/99/72. Siedzibą gminy jest Wręczyca Wielka.Pokaż na mapach
gmina Kłobuck13020712Kłobuck – gmina miejsko-wiejska w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie częstochowskim.Siedzibą gminy jest Kłobuck. Gmina należy do Lokalnej Grupy Działania realizującej projekt „Zielony Wierzchołek Śląska”.Według danych z 31 grudnia 2008 gminę zamieszkiwały 20 402 osoby.Pokaż na mapach
gmina Krzepice799225Krzepice (do 1952 miasto Krzepice + gmina Kuźniczka ) - gmina miejsko-wiejska w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie częstochowskim.Siedziba gminy to Krzepice.Pokaż na mapach