Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat kędzierzyńsko-kozielski

Powiat kędzierzyńsko-kozielski – powiat w Polsce, na terenie województwa opolskiego, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kędzierzyn-Koźle.W skład powiatu wchodzą: gminy miejskie: Kędzierzyn-Koźle gminy wiejskie: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś miasta: Kędzierzyn-Koźle

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
m. Kędzierzyn-Koźle12463194Kędzierzyn-Koźle (czes. Kandřín-Kozlí, niem. Kandrzin-Cosel) – miasto w województwie opolskim, powiat kędzierzyńsko-kozielski, położone na Nizinie Śląskiej, na Górnym Śląsku.Powstało w 1975 r. z połączenia czterech osobnych organizmów administracyjnych: Kędzierzyna, Koźla, Sławięcic i Kłodnicy. W Koźlu znajduje się jeden z największych portów rzecznych w Polsce. W Kędzierzynie-Koźlu znajdują się jedne z największych w Polsce zakładów chemicznych – ZAK Spółka Akcyjna, a także holding „Blachownia”. Jest to drugie co do wielkości miasto województwa opolskiego pod względem liczby ludności i pierwsze pod względem obszaru.Według danych z 31 grudnia 2011 r. miasto liczyło 61 617 mieszkańców.Pokaż na mapach
gmina Bierawa1197809Bierawa (niem. Gemeinde Birawa; dawn. gmina Birawa) – gmina położona jest w południowo-wschodniej części powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w województwie opolskim. Siedzibą gminy jest wieś Bierawa. W 2007 roku w gminie wprowadzono język niemiecki jako język pomocniczy.Jest to gmina wiejska zajmująca powierzchnię 119,24 km² i zamieszkana przez 7967 osób (według stanu na 31 listopada 2004). Gęstość zaludnienia wynosi 68 mieszkańców na 1 km² (2004). W skład gminy wchodzi 12 sołectw.Gmina Bierawa powstała w 1973 r. z połączenia gromadzkich rad narodowych w Bierawie, Kotlarni i Dziergowicach. 63% obszaru gminy stanowią lasy, a 37% - tereny gospodarstw i zakładów pracy.Największymi miejscowościami w gminie są:1. Dziergowice - 2556 mieszkańców2. Bierawa - 1350 mieszkańców3. Stare koźle - 800 mieszkańców4. Kotlarnia - 720 mieszkańcówPokaż na mapach
gmina Cisek715830Cisek / Gemeinde Czissek (dawn. gmina Ciski) - gmina wiejska w województwie opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie opolskim. Siedzibą gminy jest wieś Cisek / Czissek. Od 2007 wszystkich samodzielnych miejscowości gminy obowiązuje podwójne nazewnictwo, polskie i niemieckie. Gmina Cisek powstała w 1973 r. z połączenia gromadzkich rad narodowych w okolicznych wioskach.Jest to gmina wiejska. Według danych z roku 2002 gmina Cisek zajmuje powierzchnię 70,89 km², w tym: użytki rolne: 89% użytki leśne: 1%Gmina stanowi 11,34% powierzchni powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.W latach 1992-1998 w całej gminie założono wodociągi, a od 1997 r. wszystkie sołectwa są objęte siecią telefoniczną.Pokaż na mapach
gmina Pawłowiczki1537835Pawłowiczki (dawn. gmina Pawłowice) - gmina wiejska w województwie opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie opolskim. Powstała w 1975 r. z połączenia gmin Pawłowiczki i Gościęcin. Siedzibą gminy jest wieś Pawłowiczki.Jest to gmina wiejska, według danych z roku 2002, zajmuje powierzchnię 153,58 km², w tym: użytki rolne: 89% użytki leśne: 5%Gmina stanowi 24,56% powierzchni powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.W 2013 na terenie gminy zarejestrowano prywatne lądowisko Pawłowiczki.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 8468 osób.Pokaż na mapach
gmina Polska Cerekiew604265Polska Cerekiew (1946-47 gmina Polska Cerkiew.) - gmina wiejska położona jest w południowej części powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, w województwie opolskim. Siedzibą gminy jest wieś Polska Cerekiew.Jest to gmina wiejska, zajmuje ona powierzchnię 60 km², zamieszkuje ją 5.243 osób. 85% powierzchni gminy zajmują użytki rolne. Większość (ok. 60%) czynnych zawodowo mieszkańców pracuje w rolnictwie. W skład gminy wchodzi 13 sołectw.Pokaż na mapach
gmina Reńska Wieś988248Reńska Wieś (niem. Gemeinde Reinschdorf) – gmina wiejska w województwie opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie opolskim. Siedzibą gminy jest wieś Reńska Wieś.W 2006 roku w gminie wprowadzono język niemiecki jako język pomocniczy.Jest to gmina wiejska. Według danych z roku 2002 gmina Reńska Wieś zajmuje powierzchnię 97,91 km², w tym: użytki rolne: 82% użytki leśne: 10%Gmina stanowi 15,66% powierzchni powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 8732 osoby.Niemal połowa ludności (45%) pracuje w rolnictwie.Pokaż na mapach