Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat jarosławski

Powiat jarosławski - powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Jarosław. Powiat położony jest we wschodniej części województwa podkarpackiego. Jest częścią makroregionu południowo-wschodniej Polski.Powiat sąsiaduje od zachodu z powiatem przeworskim, od południa z powiatem przemyskim, od północy zaś z powiatem lubaczowskim a od wschodu z Ukrainą.

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
m. Jarosław3539138Jarosław – miasto i gmina w Polsce w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim, położone nad Sanem, na pograniczu dwóch krain geograficznych: Doliny Dolnego Sanu i Podgórza Rzeszowskiego. W średniowieczu miasto styku trzech wyznań i trzech kultur: polskiej, ruskiej i żydowskiej. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa przemyskiego.Pokaż na mapach
m. Radymno145501Radymno (ros. Радымно, ukr. Ради́мно; jid. רעדעם, Redem) – miasto i gmina w Polsce w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim. Dawna rezydencja biskupów przemyskich. Od 23 grudnia 1920 do 18 sierpnia 1945 znajdowało się na terenie województwa lwowskiego. W latach 1945–1974 wchodziło w skład woj. rzeszowskiego. Po zmianie podziału administracyjnego kraju w latach 1975–1998 miasto należało do woj. przemyskiego.Miasto jest położone w Bramie Przemyskiej na lessowym płaskowyżu Pogórza Karpackiego przechodzącego w dolinę Sanu, rozlokowane na jego lewym brzegu nad rzeką Radą, przy drodze międzynarodowej A-4 Jędrzychowice – Korczowa (granica państwa) – Lwów.Pokaż na mapach
gmina Chłopice495609Chłopice – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie przemyskim.Siedziba gminy to Chłopice.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 5624 osoby.Pokaż na mapach
gmina Jarosław11313061Jarosław - jest – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie przemyskim.Siedziba gminy mieści się w Jarosławiu.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 12 669 osób.Pokaż na mapach
gmina Laszki1387037Laszki – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie przemyskim.Siedziba gminy to Laszki.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 7012 osoby.Na terenie gminy funkcjonuje lądowisko Laszki.Pokaż na mapach
gmina Pawłosiów478345Pawłosiów – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie przemyskim.Siedziba gminy to Pawłosiów.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 8 102 osoby.Pokaż na mapach
gmina Radymno18211431Radymno (w 1973 gmina Skołoszów) – gmina wiejska w południowo-wschodniej Polsce w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie przemyskim.Siedziba gminy mieści się w Radymno na ulicy Lwowskiej 38.Wójtem Gminy Radymno jest inż. Stanisław Ślęzak.Według danych z GUS z 1 stycznia 2013 gminę zamieszkiwało 11 476 osób.Pokaż na mapach
gmina Rokietnica574396Rokietnica – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie przemyskim.Siedziba gminy to Rokietnica.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 4419 osób.Pokaż na mapach
gmina Roźwienica696215Roźwienica – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie przemyskim.Siedziba gminy to Roźwienica.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 6447 osób.Pokaż na mapach
gmina Wiązownica24511552Wiązownica – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie przemyskim.Siedziba gminy to Wiązownica.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 10 975 osób.Pokaż na mapach
gmina Pruchnik809845Pruchnik (1934-54 gmina Pruchnik Miasto) – gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie przemyskim. Siedzibą gminy jest miasto Pruchnik.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 9548 osób.Pokaż na mapach