Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat hajnowski

Powiat hajnowski - powiat w Polsce (południowo-wschodnia część województwa podlaskiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Hajnówka.W skład powiatu wchodzą: gminy miejskie: Hajnówka gminy miejsko-wiejskie: Kleszczele gminy wiejskie: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Narew, Narewka miasta: Hajnówka, Kleszczele

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
m. Hajnówka2121559Hajnówka (biał. Гайнаўка, Hajnaŭka) – miasto i gmina w województwie podlaskim, siedziba władz powiatu hajnowskiego. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa białostockiego. W 2007 w gminie wprowadzono język białoruski jako język pomocniczy.Miasto położone na Równinie Bielskiej, na zachodnim krańcu Puszczy Białowieskiej. Ze względu na swoje położenie niedaleko Białowieży i puszczy nazywane jest „bramą do Puszczy Białowieskiej”.Według danych z 13 sierpnia 2012 r. na dzień 31 grudnia 2011 r. miasto liczyło 22 091 mieszkańców.Pokaż na mapach
gmina Białowieża2032298Białowieża to gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie białostockim.Siedziba gminy to Białowieża.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 2671 osób.Pokaż na mapach
gmina Czeremcha973404Czeremcha – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie białostockim.Siedziba gminy to Czeremcha.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 3738 osób.Pokaż na mapach
gmina Czyże1352247Czyże (biał. гмiна Чыжы, hmina Čyžy) – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie białostockim. W 2010 roku w gminie wprowadzono język białoruski jako język pomocniczy.Siedziba gminy to Czyże.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 2599 osób.Pokaż na mapach
gmina Dubicze Cerkiewne1511661Dubicze Cerkiewne – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie białostockim.Siedziba gminy to Dubicze Cerkiewne.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 1953 osoby.Jest to jedna z najmniejszych pod względem ludności gmin województwa podlaskiego.Pokaż na mapach
gmina Hajnówka2933953Hajnówka (biał. гмiна Гайнаўка, hmina Hajnaŭka; w 1954 gmina Nowoberezowo) – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie białostockim. W 2010 roku w gminie wprowadzono język białoruski jako język pomocniczy.Siedziba gminy to Hajnówka.Według danych z 31 grudnia 2011 gminę zamieszkiwało 4037 osób.Pokaż na mapach
gmina Narew2423747Narew - gmina wiejska w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego, w powiecie hajnowskim. Głównym ośrodkiem oraz siedzibą władz gminy jest Narew. Gmina Narew jest jedną z największych obszarowo gmin województwa podlaskiego. Na jej terenie istnieje 37 sołectw obejmujących 48 miejscowości. W gminie zarejestrowanych jest około 100 podmiotów gospodarczych.Pokaż na mapach
gmina Narewka3393824Narewka (biał. гмiна Нараўка, hmina Naraŭka, do 1939 gmina Masiewo) – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie białostockim. W 2009 roku w gminie wprowadzono język białoruski jako język pomocniczy.Siedziba gminy to Narewka.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 4097 osób.Pokaż na mapach
gmina Kleszczele1432722Kleszczele – gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie białostockim.Siedziba gminy to Kleszczele.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 2966 osób.Pokaż na mapach