Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat gołdapski

Powiat gołdapski – powiat w Polsce (województwo warmińsko-mazurskie) utworzony w 2002 w wyniku podziału powiatu olecko-gołdapskiego. Jego siedzibą jest miasto Gołdap. Powiat od strony północnej graniczy z obwodem kaliningradzkim, od wschodu z województwem podlaskim, od południa z powiatem oleckim i giżyckim, a od zachodu z powiatem węgorzewskim. Do końca 2001 teren obecnego powiatu był podzielony pomiędzy powiaty: olecko-gołdapski (gminy: Gołdap i Dubeninki) oraz powiat giżycki (gmina Banie Mazurskie)W skład powiatu wchodzą: gminy miejsko-wiejskie: Gołdap gminy wiejskie: Banie Mazurskie, Dubeninki miasta: Gołdap

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
gmina Banie Mazurskie2053926Banie Mazurskie – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie suwalskim; w latach 1999-2001 wchodziła w skład powiatu giżyckiego.Siedziba gminy to Banie Mazurskie.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 4033 osoby.Pokaż na mapach
gmina Dubeninki2053096Dubeninki – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie suwalskim a w latach 1999-2001 w powiecie olecko-gołdapskim.Na terenie gminy znajdują się zabytkowe Wiadukty w Stańczykach.Pokaż na mapach
gmina Gołdap36220438Gołdap – gmina miejsko-wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie suwalskim a w latach 1999-2001 w powiecie olecko-gołdapskim.Siedziba gminy to Gołdap.Według danych z 30 czerwca 2008 gminę zamieszkiwało 19 867 osób.Pokaż na mapach