Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat górowski

Powiat górowski – powiat w Polsce położony w północnej części województwa dolnośląskiego na granicy z województwami wielkopolskim i lubuskim. Graniczy od północy i północnego wschodu z powiatami leszczyńskim i rawickim, od południowego wschodu graniczy z powiatem trzebnickim, od południa z powiatem wołowskim, od południowego zachodu z powiatem lubińskim, a od zachodu z powiatami głogowskim i wschowskim. Utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Siedzibą władz powiatu jest miasto Góra. Sieć osadniczą tworzą 2 miasta - Góra, Wąsosz i 112 miejscowości wiejskich. W miastach mieszka 41,7% mieszkańców powiatu. Najwieksze przepływające przez powiat rzeki: Odra, Barycz, Orla, Kopanica (Polski Rów), Śląski Rów Liczne walory przyrodnicze - ponad 70,4% powierzchni powiatu zajmują obszary prawnie chronione. Lasy stanowią 28% powierzchni powiatu. Głównym surowcem naturalnym jest gaz ziemny, którego złoża szacuje się na ok 10 mld m³ (dane z 2001r.).W powiecie działa 2700 podmiotow gospodarczych, z czego 93% to podmioty prywatne. 2000 podmiotów prowadzą osoby fizyczne. Ważną rolę pełni handel, działalność przemysłowa i budowlana. Dominująca funkcję pełni rolnictwo. Użytki rolne stanowią 64% powierzchni powiatu, z czego 74% to grunty rolne, 13% łąki i 9% pastwiska. Stopa bezrobocia w powiecie wynosi 27,4%(stan na 31 grudnia 2010)W skład powiatu wchodzą: gminy miejsko-wiejskie: Góra, Wąsosz gminy wiejskie: Jemielno, Niechlów miasta: Góra, WąsoszForum mieszkańców Powiatu Górowskiego:http://www.powiatgorowski.pl/

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
gmina Jemielno1243154Jemielno (do 1954 gmina Luboszyce + gminy Psary) – gmina wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie górowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie leszczyńskim.Siedziba władz gminy to Jemielno.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 3099 osób.Pokaż na mapach
gmina Niechlów1515087Niechlów (do 1954 gmina Siciny) – gmina wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie górowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie leszczyńskim.Siedziba władz gminy to Niechlów.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 5212 osoby.Pokaż na mapach
gmina Góra26620694Góra – gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie górowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie leszczyńskim.Siedzibą władz gminy jest miasto Góra.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 20 919 osób.Pokaż na mapach
gmina Wąsosz1977456Wąsosz – gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie górowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie leszczyńskim.Siedziba władz gminy to Wąsosz.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 7433 osoby.Pokaż na mapach