Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat drawski

Powiat drawski – powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Drawsko Pomorskie.W skład powiatu wchodzą: gminy miejsko-wiejskie: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Złocieniec gminy wiejskie: Ostrowice, Wierzchowo miasta: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Złocieniec

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
gmina Ostrowice1502595Ostrowice (do 1947 gmina Ostrowiec) – gmina wiejska położona w województwie zachodniopomorskim w północnej części powiatu drawskiego. W latach 1975-1998 wchodziła w skład województwa koszalińskiego. Siedzibą gminy jest miejscowość Ostrowice. Jest to najmniejsza gmina zarówno pod względem liczby mieszkańców, jak i pod względem powierzchni w powiecie.Miejsce w województwie (na 114 gmin):powierzchnia 71., ludność 113.Gmina stanowi 8,5% powierzchni powiatu.Pokaż na mapach
gmina Wierzchowo2294372Wierzchowo – gmina wiejska położona w województwie zachodniopomorskim, w południowo-wschodniej części powiatu drawskiego. Do 31 grudnia 1998 r. wchodziła w skład województwa koszalińskiego. Siedzibą gminy jest wieś Wierzchowo.Miejsce w województwie (na 114 gmin):powierzchnia 40., ludność 84.Gmina stanowi 13,0% powierzchni powiatu.Pokaż na mapach
gmina Czaplinek36511950Czaplinek to gmina miejsko-wiejska w województwie zachodniopomorskim, położona we wschodniej części powiatu drawskiego. Do 31 XII 1998 r. wchodziła w skład województwa koszalińskiego. Siedzibą gminy jest miasto Czaplinek.Miejsce w województwie (na 114 gmin):powierzchnia 8., ludność 32.Gmina stanowi 20,7% powierzchni powiatu.Pokaż na mapach
gmina Drawsko Pomorskie34416618Drawsko Pomorskie – gmina miejsko-wiejska położona w województwie zachodniopomorskim, w zachodniej części powiatu drawskiego. W latach 1946-1950 gmina administracyjnie należała do województwa szczecińskiego. Do 1954 r. gmina Drawsko, w latach 1975-1998 gmina położona była w województwa koszalińskiego. Siedzibą gminy jest miasto Drawsko Pomorskie. Jest największą gminą pod względem liczby mieszkańców w powiecie.Miejsce w województwie (na 114 gmin):powierzchnia 11., ludność 20.Gmina stanowi 19,5% powierzchni powiatu.Pokaż na mapach
gmina Kalisz Pomorski4817383Kalisz Pomorski - gmina miejsko-wiejska położona w województwie zachodniopomorskim, w południowej części powiatu drawskiego. W latach 1975-1998 wchodziła w skład województwa koszalińskiego. Siedzibą gminy jest miasto Kalisz Pomorski. Jest to największa gmina pod względem powierzchni w powiecie. Miejsce w województwie (na 114 gmin):powierzchnia 4., ludność 54.Gmina stanowi 27,3% powierzchni powiatu.Pokaż na mapach
gmina Złocieniec19515485Złocieniec – gmina miejsko-wiejska położona w województwie zachodniopomorskim, w środkowej części powiatu drawskiego. Siedzibą gminy jest miasto Złocieniec. Według danych z 31 grudnia 2009 roku gmina miała 15 363 mieszkańców.Miejsce w województwie (na 114 gmin):powierzchnia 57., ludność 23.Pokaż na mapach