Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat dębicki

Powiat dębicki – powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Dębica. Leży w pasie trzech powiatów (mieleckiego, jasielskiego, oraz dębickiego). Graniczy on od zachodu z powiatem ziemskim tarnowskim i powiatem dąbrowskim. Od północy z powiatem mieleckim, od wschodu z powiatem ropczycko-sędziszowskim, od południowego wschodu z powiatem strzyżowskim, oraz od południa z powiatem jasielskim.Powiat zajmuje łączny obszar 4,3% powierzchni województwa. Zamieszkuje go 6,2% ludności województwa, w tym 64 981 mężczyzn i 68 083 kobiety (stan na 31 grudnia 1998 r.). Stolicę powiatu zamieszkuje 48 856 osób.Przez teren powiatu przebiega międzynarodowa droga E40 (droga krajowa nr 4) z odgałęzieniami, na południe w Pilźnie – droga krajowa nr 73, oraz na północ w Dębicy – droga wojewódzka nr 985.W przyszłości przez teren powiatu ma przebiegać autostrada A4, włączając powiat w komunikacyjny układ transnarodowy z zachodu na wschód. Przez teren powiatu przebiega również magistrala kolejowa Kraków – Rzeszów – Medyka.

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
m. Dębica3446854Dębica – miasto i gmina w województwie podkarpackim, siedziba powiatu dębickiego, położone nad rzeką Wisłoką, w Rynnie Podkarpackiej, na północnym skraju Pogórza Strzyżowskiego. Przed 1945 rokiem Dębica należała do województwa krakowskiego, po zakończeniu II wojny światowej weszła w skład nowo utworzonego województwa rzeszowskiego. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa tarnowskiego. Miasto jest ważnym ośrodkiem przemysłu chemicznego oraz spożywczego.Pokaż na mapach
gmina Czarna14812849Czarna (dawniej gmina Czarna ad Tarnów) - gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie dębickim. Siedzibą gminy jest Czarna.Przed 1945 rokiem teren obecnej gminy Czarna należał do województwa krakowskiego, po zakończeniu II wojny światowej weszła w skład nowo utworzonego województwa rzeszowskiego. W latach 1975-1998 gmina administracyjnie należało do województwa tarnowskiego. Według danych z 30 czerwca 2005 gminę zamieszkiwało 12 433 osób.Miejscowość posiada stację kolejową o nazwie Czarna Tarnowska na trasie Tarnów-Dębica.Pokaż na mapach
gmina Dębica13825197Dębica - gmina wiejska, leżąca obok miasta Dębica, w województwie podkarpackim, w powiecie dębickim. Przed 1945 rokiem teren obecnej gminy należał do województwa krakowskiego, po zakończeniu II wojny światowej weszła w skład nowo utworzonego województwa rzeszowskiego. W latach 1975-1998 gmina administracyjnie należało do niewielkiego województwa tarnowskiego. Siedziba Urzędu Gminy znajduje się na terenie miasta Dębica.Według danych z 31 grudnia 2005 gminę zamieszkiwało 24 282 osób, czyniąc ją drugą pod względem ludności gminą wiejską w Polsce (po gminie Chełmiec).Pokaż na mapach
gmina Jodłowa605425Jodłowa – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie dębickim. Przed 1945 rokiem teren obecnej gminy Jodłowa należał do województwa krakowskiego, po zakończeniu II wojny światowej weszła w skład nowo utworzonego województwa rzeszowskiego. W latach 1975-1998 gmina administracyjnie należała do województwa tarnowskiego.Siedziba gminy to Jodłowa.Pokaż na mapach
gmina Żyraków11013684Żyraków (do 1948 gmina Straszęcin) - gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie dębickim. Przed 1945 rokiem teren obecnej gminy Żyraków należał do województwa krakowskiego, po zakończeniu II wojny światowej weszła w skład nowo utworzonego województwa rzeszowskiego. W latach 1975-1998 gmina administracyjnie należało do niewielkiego województwa tarnowskiego. Siedziba gminy to Żyraków.Według danych z 31 grudnia 2010 roku gminę zamieszkiwało 13 768 osób.Pokaż na mapach
gmina Brzostek12213187Brzostek – gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie dębickim. Przed 1945 rokiem teren obecnej gminy Brzostek należał do województwa krakowskiego, po zakończeniu II wojny światowej weszła w skład nowo utworzonego województwa rzeszowskiego. W latach 1975-1998 gmina administracyjnie należała do województwa tarnowskiego. Do 2008 była gminą wiejską.Siedziba gminy to miasto Brzostek. W 1985 gmina została odznaczona Krzyżem Partyzanckim.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 13 064 osoby.Pokaż na mapach
gmina Pilzno16517969Pilzno – to gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie dębickim. Przed 1945 rokiem gmina Pilzno należała do województwa krakowskiego, po zakończeniu II wojny światowej weszła w skład nowo utworzonego województwa rzeszowskiego. W latach 1975-1998 gmina administracyjnie należała do niewielkiego województwa tarnowskiego. Siedzibą gminy jest miasto Pilzno.Według danych z 2010 roku, gminę zamieszkiwało 17 852 osób.Pokaż na mapach