Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat ciechanowski

Powiat ciechanowski – powiat w Polsce (województwo mazowieckie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ciechanów.W skład powiatu wchodzą: gminy miejskie: Ciechanów gminy miejsko-wiejskie: Glinojeck gminy wiejskie: Ciechanów, Gołymin-Ośrodek, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin, Sońsk miasta: Ciechanów, Glinojeck

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
m. Ciechanów3344797Ciechanów – miasto w województwie mazowieckim, w latach 1975-1998 siedziba województwa ciechanowskiego, obecnie siedziba powiatu ciechanowskiego. Położone jest ok. 100 km na północ od Warszawy, nad rzeką Łydynią.Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.Pokaż na mapach
gmina Ciechanów1416885Ciechanów (dawn. gmina Nużewo) - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ciechanowskim.Siedziba gminy to Ciechanów.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 5825 osób.Pokaż na mapach
gmina Gołymin-Ośrodek1113934Gołymin-Ośrodek (dawn. gmina Gołymin) - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ciechanowskim.Siedziba gminy to Gołymin-Ośrodek.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 4051 osób.Pokaż na mapach
gmina Grudusk973823Grudusk – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ciechanowskim.Siedziba gminy to Grudusk.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 3927 osób.Pokaż na mapach
gmina Ojrzeń1204384Ojrzeń – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ciechanowskim.Siedziba gminy to Ojrzeń.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 4420 osób.Pokaż na mapach
gmina Opinogóra Górna1395982Opinogóra Górna (dawn. gmina Opinogóra) - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ciechanowskim.Siedziba gminy to Opinogóra Górna.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 5986 osób.Pokaż na mapach
gmina Regimin1115069Regimin – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ciechanowskim.Siedziba gminy to Regimin.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 4988 osób.Pokaż na mapach
gmina Sońsk1547938Sońsk – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ciechanowskim.Siedziba gminy to Sońsk.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 8177 osób.Jest to największa gmina powiatu. Ma charakter typowo rolniczy. Jest położona przy południowej granicy powiatu ciechanowskiego. W gminie funkcjonuje ponad 350 podmiotów gospodarczych. W granicach gminy znajduje się 40 miejscowości. Położona jest na trasie przebiegu magistralnej linii kolejowej E-65 Gdańsk-Warszawa. Odległość do Warszawy wynosi ok. 100 km.Przeważają tu grunty IV i V klasy, co wiąże się z uprawą zbóż i roślin okopowych. Na terenie gminy od lat rozwiązywany jest problem zaopatrzenia wsi w wodę oraz trwają prace przy budowie kanalizacji.Pokaż na mapach
gmina Glinojeck1548166Glinojeck (dawniej gmina Młock) – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ciechanowskim.Siedziba gminy to Glinojeck.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 8018 osób.Pokaż na mapach